🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (khoảng 7 giờ trước)
710 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity ILS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 3.052.310 ₪ 7,27 ₪ 0,319605 ₪ N/A
2021-04-19 2.993.063 ₪ 0,01376003 ₪ 0,458668 ₪ 0,319605 ₪
2021-04-18 3.252.230 ₪ 1.791,12 ₪ 0,341809 ₪ 0,458668 ₪
2021-04-17 3.277.116 ₪ 803,19 ₪ 0,344002 ₪ 0,341809 ₪
2021-04-16 4.445.733 ₪ 1.103,05 ₪ 0,466673 ₪ 0,344002 ₪
2021-04-15 5.110.413 ₪ 913,56 ₪ 0,536445 ₪ 0,466673 ₪
2021-04-14 5.201.126 ₪ 4.037,12 ₪ 0,544937 ₪ 0,536445 ₪
2021-04-13 3.386.558 ₪ 4.669,62 ₪ 0,355490 ₪ 0,544937 ₪
2021-04-12 8.129.278 ₪ 3,79 ₪ 0,885090 ₪ 0,355490 ₪
2021-04-11 8.057.193 ₪ 4.064,42 ₪ 0,842613 ₪ 0,885090 ₪
2021-04-10 7.409.092 ₪ 5.685,61 ₪ 0,824441 ₪ 0,842613 ₪
2021-04-09 7.751.544 ₪ 4,02 ₪ 0,962281 ₪ 0,824441 ₪
2021-04-08 7.560.657 ₪ 8.686,66 ₪ 0,798182 ₪ 0,962281 ₪
2021-04-07 8.593.465 ₪ 1.215,70 ₪ 0,902865 ₪ 0,798182 ₪
2021-04-06 8.271.408 ₪ 6.227,87 ₪ 0,874250 ₪ 0,902865 ₪
2021-04-05 7.949.758 ₪ 3.604,89 ₪ 0,833271 ₪ 0,874250 ₪
2021-04-04 8.943.029 ₪ 10.032,77 ₪ 0,932447 ₪ 0,833271 ₪
2021-04-03 9.029.801 ₪ 3.697,72 ₪ 0,951654 ₪ 0,932447 ₪
2021-04-02 7.045.838 ₪ 906,17 ₪ 0,736930 ₪ 0,951654 ₪
2021-04-01 6.283.910 ₪ 839,20 ₪ 0,661367 ₪ 0,736930 ₪
2021-03-31 8.570.902 ₪ 12.492,74 ₪ 0,596807 ₪ 0,661367 ₪
2021-03-30 8.300.392 ₪ 21.729 ₪ 0,868949 ₪ 0,596807 ₪
2021-03-29 7.690.151 ₪ 8.197,27 ₪ 0,642418 ₪ 0,868949 ₪
2021-03-28 7.802.307 ₪ 6.420,37 ₪ 0,825777 ₪ 0,642418 ₪
2021-03-27 6.205.518 ₪ 11.052,94 ₪ 0,651399 ₪ 0,825777 ₪
2021-03-26 5.838.519 ₪ 2.594,69 ₪ 0,613110 ₪ 0,651399 ₪
2021-03-25 7.874.428 ₪ 7.235,54 ₪ 0,832018 ₪ 0,613110 ₪
2021-03-24 8.245.212 ₪ 78,88 ₪ 0,866865 ₪ 0,832018 ₪
2021-03-23 8.301.340 ₪ 8.175,75 ₪ 0,870687 ₪ 0,866865 ₪
2021-03-22 8.961.543 ₪ 39.879 ₪ 0,924183 ₪ 0,870687 ₪
2021-03-21 9.025.486 ₪ 42.372 ₪ 0,950606 ₪ 0,924183 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android