🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,176469 63.8%
0,00000279 BTC 55.0%
703 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.681.123
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.104,33
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107665 / $0,226930
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 77.054.403 ₹ 106.248 ₹ 8,09 ₹ N/A
2021-04-12 184.673.187 ₹ 86,03 ₹ 20,10 ₹ 8,09 ₹
2021-04-11 182.963.150 ₹ 92.295 ₹ 19,13 ₹ 20,10 ₹
2021-04-10 168.305.023 ₹ 129.109 ₹ 18,72 ₹ 19,13 ₹
2021-04-09 176.111.041 ₹ 91,38 ₹ 21,85 ₹ 18,72 ₹
2021-04-08 170.857.131 ₹ 196.267 ₹ 18,03 ₹ 21,85 ₹
2021-04-07 191.671.841 ₹ 27.108 ₹ 20,13 ₹ 18,03 ₹
2021-04-06 183.078.360 ₹ 137.847 ₹ 19,35 ₹ 20,13 ₹
2021-04-05 175.134.589 ₹ 79.416 ₹ 18,36 ₹ 19,35 ₹
2021-04-04 196.969.246 ₹ 220.971 ₹ 20,54 ₹ 18,36 ₹
2021-04-03 198.880.401 ₹ 81.442 ₹ 20,96 ₹ 20,54 ₹
2021-04-02 154.958.524 ₹ 19.922,67 ₹ 16,20 ₹ 20,96 ₹
2021-04-01 137.937.830 ₹ 18.421,74 ₹ 14,52 ₹ 16,20 ₹
2021-03-31 188.546.014 ₹ 275.003 ₹ 13,14 ₹ 14,52 ₹
2021-03-30 181.271.765 ₹ 474.495 ₹ 18,98 ₹ 13,14 ₹
2021-03-29 167.320.950 ₹ 178.355 ₹ 13,98 ₹ 18,98 ₹
2021-03-28 169.680.048 ₹ 139.626 ₹ 17,96 ₹ 13,98 ₹
2021-03-27 134.954.001 ₹ 240.373 ₹ 14,17 ₹ 17,96 ₹
2021-03-26 127.307.224 ₹ 56.576 ₹ 13,37 ₹ 14,17 ₹
2021-03-25 173.140.642 ₹ 159.093 ₹ 18,29 ₹ 13,37 ₹
2021-03-24 181.852.857 ₹ 1.739,85 ₹ 19,12 ₹ 18,29 ₹
2021-03-23 182.046.857 ₹ 179.294 ₹ 19,09 ₹ 19,12 ₹
2021-03-22 196.672.688 ₹ 874.838 ₹ 20,27 ₹ 19,09 ₹
2021-03-21 198.081.288 ₹ 929.927 ₹ 20,86 ₹ 20,27 ₹
2021-03-20 56.567.838 ₹ 27.318 ₹ 5,95 ₹ 20,86 ₹
2021-03-19 71.228.462 ₹ 28.056 ₹ 7,20 ₹ 5,95 ₹
2021-03-18 46.457.995 ₹ 3.648,33 ₹ 4,90 ₹ 7,20 ₹
2021-03-17 33.700.493 ₹ 22.226 ₹ 2,34 ₹ 4,90 ₹
2021-03-16 70.944.394 ₹ 34.703 ₹ 7,48 ₹ 2,34 ₹
2021-03-15 162.071.601 ₹ 238.220 ₹ 17,07 ₹ 7,48 ₹
2021-03-14 45.573.917 ₹ 170.999 ₹ 4,81 ₹ 17,07 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android