🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (khoảng 5 giờ trước)
710 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 101.117.613 ¥ 241,07 ¥ 10,60 ¥ N/A
2021-04-19 99.181.951 ¥ 0,455612 ¥ 15,19 ¥ 10,60 ¥
2021-04-18 107.912.021 ¥ 59.431 ¥ 11,34 ¥ 15,19 ¥
2021-04-17 108.732.777 ¥ 26.649 ¥ 11,41 ¥ 11,34 ¥
2021-04-16 147.340.370 ¥ 36.557 ¥ 15,47 ¥ 11,41 ¥
2021-04-15 169.694.154 ¥ 30.335 ¥ 17,81 ¥ 15,47 ¥
2021-04-14 172.256.764 ¥ 133.634 ¥ 18,04 ¥ 17,81 ¥
2021-04-13 112.399.752 ¥ 154.985 ¥ 11,80 ¥ 18,04 ¥
2021-04-12 271.136.813 ¥ 126,23 ¥ 29,49 ¥ 11,80 ¥
2021-04-11 268.484.137 ¥ 135.436 ¥ 28,08 ¥ 29,49 ¥
2021-04-10 246.835.587 ¥ 189.466 ¥ 27,47 ¥ 28,08 ¥
2021-04-09 258.112.331 ¥ 134,01 ¥ 32,05 ¥ 27,47 ¥
2021-04-08 252.262.966 ¥ 289.780 ¥ 26,63 ¥ 32,05 ¥
2021-04-07 286.528.781 ¥ 40.493 ¥ 30,07 ¥ 26,63 ¥
2021-04-06 275.245.387 ¥ 207.268 ¥ 29,10 ¥ 30,07 ¥
2021-04-05 264.255.458 ¥ 119.815 ¥ 27,70 ¥ 29,10 ¥
2021-04-04 297.175.292 ¥ 333.387 ¥ 30,99 ¥ 27,70 ¥
2021-04-03 300.058.729 ¥ 122.874 ¥ 31,62 ¥ 30,99 ¥
2021-04-02 233.673.205 ¥ 30.053 ¥ 24,44 ¥ 31,62 ¥
2021-04-01 208.746.092 ¥ 27.880 ¥ 21,97 ¥ 24,44 ¥
2021-03-31 283.499.487 ¥ 413.142 ¥ 19,74 ¥ 21,97 ¥
2021-03-30 273.565.403 ¥ 716.608 ¥ 28,66 ¥ 19,74 ¥
2021-03-29 253.238.746 ¥ 269.906 ¥ 21,15 ¥ 28,66 ¥
2021-03-28 256.730.788 ¥ 211.259 ¥ 27,17 ¥ 21,15 ¥
2021-03-27 204.189.281 ¥ 363.691 ¥ 21,43 ¥ 27,17 ¥
2021-03-26 191.341.389 ¥ 85.032 ¥ 20,09 ¥ 21,43 ¥
2021-03-25 259.254.928 ¥ 238.394 ¥ 27,41 ¥ 20,09 ¥
2021-03-24 271.743.265 ¥ 2.599,86 ¥ 28,57 ¥ 27,41 ¥
2021-03-23 273.754.830 ¥ 269.520 ¥ 28,70 ¥ 28,57 ¥
2021-03-22 294.864.155 ¥ 1.315.383 ¥ 30,48 ¥ 28,70 ¥
2021-03-21 297.838.118 ¥ 1.398.253 ¥ 31,37 ¥ 30,48 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android