🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,107860 -46.1%
0,00000180 BTC -45.7%
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.027.519
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.416,81
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107665 / $0,200003
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 1.156.410.598 ₩ 1.594.539 ₩ 121,39 ₩ N/A
2021-04-12 2.775.323.190 ₩ 1.291,14 ₩ 301,66 ₩ 121,39 ₩
2021-04-11 2.744.575.090 ₩ 1.384.490 ₩ 287,02 ₩ 301,66 ₩
2021-04-10 2.522.981.602 ₩ 1.936.938 ₩ 280,87 ₩ 287,02 ₩
2021-04-09 2.639.107.915 ₩ 1.369,25 ₩ 327,44 ₩ 280,87 ₩
2021-04-08 2.568.173.384 ₩ 2.954.355 ₩ 271,46 ₩ 327,44 ₩
2021-04-07 2.917.257.221 ₩ 412.707 ₩ 306,51 ₩ 271,46 ₩
2021-04-06 2.811.241.802 ₩ 2.116.621 ₩ 297,12 ₩ 306,51 ₩
2021-04-05 2.696.058.070 ₩ 1.222.551 ₩ 282,59 ₩ 297,12 ₩
2021-04-04 3.032.768.813 ₩ 3.402.324 ₩ 316,21 ₩ 282,59 ₩
2021-04-03 3.062.195.200 ₩ 1.253.973 ₩ 322,73 ₩ 316,21 ₩
2021-04-02 2.387.075.757 ₩ 306.797 ₩ 249,50 ₩ 322,73 ₩
2021-04-01 2.125.922.201 ₩ 283.912 ₩ 223,75 ₩ 249,50 ₩
2021-03-31 2.912.471.710 ₩ 4.245.128 ₩ 202,80 ₩ 223,75 ₩
2021-03-30 2.822.319.039 ₩ 7.388.201 ₩ 295,46 ₩ 202,80 ₩
2021-03-29 2.605.853.451 ₩ 2.777.693 ₩ 217,69 ₩ 295,46 ₩
2021-03-28 2.644.152.903 ₩ 2.175.822 ₩ 279,85 ₩ 217,69 ₩
2021-03-27 2.103.011.040 ₩ 3.745.771 ₩ 220,75 ₩ 279,85 ₩
2021-03-26 1.989.759.141 ₩ 884.277 ₩ 208,95 ₩ 220,75 ₩
2021-03-25 2.706.296.248 ₩ 2.483.917 ₩ 285,63 ₩ 208,95 ₩
2021-03-24 2.837.664.718 ₩ 27.149 ₩ 298,34 ₩ 285,63 ₩
2021-03-23 2.833.008.584 ₩ 2.790.161 ₩ 297,14 ₩ 298,34 ₩
2021-03-22 3.066.158.424 ₩ 13.645.602 ₩ 316,23 ₩ 297,14 ₩
2021-03-21 3.088.329.106 ₩ 14.498.698 ₩ 325,28 ₩ 316,23 ₩
2021-03-20 881.985.009 ₩ 425.928 ₩ 92,83 ₩ 325,28 ₩
2021-03-19 1.105.977.225 ₩ 435.132 ₩ 111,66 ₩ 92,83 ₩
2021-03-18 720.879.258 ₩ 56.610 ₩ 76,08 ₩ 111,66 ₩
2021-03-17 525.543.468 ₩ 346.490 ₩ 36,53 ₩ 76,08 ₩
2021-03-16 1.107.727.915 ₩ 541.847 ₩ 116,78 ₩ 36,53 ₩
2021-03-15 2.533.475.525 ₩ 3.723.813 ₩ 266,83 ₩ 116,78 ₩
2021-03-14 712.544.166 ₩ 2.673.559 ₩ 75,24 ₩ 266,83 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android