🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,01158201 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-19 12:04:24 UTC (1 ngày trước)
256 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$105.823
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.136.823 / ?
ENT
USD

Eternity LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-20 4.737 LINK 0,00061077 LINK 0,00051915 LINK N/A
2021-01-19 2.198 LINK 0,01638580 LINK 0,00023750 LINK 0,00051915 LINK
2021-01-18 1.870 LINK 0,01004904 LINK 0,00021819 LINK 0,00023750 LINK
2021-01-17 1.223 LINK 0,87639850 LINK 0,00013514 LINK 0,00021819 LINK
2021-01-16 2.620 LINK 0,94308963 LINK 0,00014543 LINK 0,00013514 LINK
2021-01-15 2.620 LINK 0,94308963 LINK 0,00014543 LINK 0,00014543 LINK
2021-01-14 2.614 LINK 0,01435966 LINK 0,00028802 LINK 0,00014543 LINK
2021-01-13 2.809 LINK 0,03040245 LINK 0,00031279 LINK 0,00028802 LINK
2021-01-12 2.809 LINK 0,03040245 LINK 0,00031279 LINK 0,00031279 LINK
2021-01-09 2.635 LINK 0,31080509 LINK 0,00029531 LINK 0,00031279 LINK
2021-01-08 2.879 LINK 0,06661191 LINK 0,00031858 LINK 0,00029531 LINK
2021-01-07 6.413 LINK 0,01680186 LINK 0,00071408 LINK 0,00031858 LINK
2021-01-06 2.792 LINK 0,30708587 LINK 0,00030690 LINK 0,00071408 LINK
2021-01-05 2.443 LINK 1,323073 LINK 0,00027030 LINK 0,00030690 LINK
2021-01-04 3.203 LINK 0,50810784 LINK 0,00035319 LINK 0,00027030 LINK
2021-01-03 8.271 LINK 5,267646 LINK 0,00038689 LINK 0,00035319 LINK
2021-01-02 8.271 LINK 5,267646 LINK 0,00038689 LINK 0,00038689 LINK
2020-12-29 5.752 LINK 0,38447241 LINK 0,00063618 LINK 0,00038689 LINK
2020-12-28 6.918 LINK 0,83098153 LINK 0,00075544 LINK 0,00063618 LINK
2020-12-27 6.918 LINK 0,83098153 LINK 0,00075544 LINK 0,00075544 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android