🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,154435 33.3%
0,00000254 BTC 37.3%
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.471.219
KL giao dịch trong 24 giờ
$204,73
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08571239 / $0,178056
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-16 272.332.761 Rs 67.570 Rs 28,59 Rs N/A
2021-04-15 313.890.694 Rs 56.112 Rs 32,95 Rs 28,59 Rs
2021-04-14 318.212.774 Rs 246.997 Rs 33,34 Rs 32,95 Rs
2021-04-13 207.086.737 Rs 285.545 Rs 21,74 Rs 33,34 Rs
2021-04-12 494.770.871 Rs 230,49 Rs 53,85 Rs 21,74 Rs
2021-04-11 490.189.390 Rs 247.274 Rs 51,26 Rs 53,85 Rs
2021-04-10 451.097.060 Rs 346.164 Rs 50,20 Rs 51,26 Rs
2021-04-09 474.031.497 Rs 247,00 Rs 59,07 Rs 50,20 Rs
2021-04-08 460.104.254 Rs 528.627 Rs 48,57 Rs 59,07 Rs
2021-04-07 521.447.684 Rs 73.768 Rs 54,79 Rs 48,57 Rs
2021-04-06 497.890.392 Rs 374.881 Rs 52,62 Rs 54,79 Rs
2021-04-05 474.677.337 Rs 215.247 Rs 49,75 Rs 52,62 Rs
2021-04-04 533.868.507 Rs 598.923 Rs 55,66 Rs 49,75 Rs
2021-04-03 539.048.533 Rs 220.741 Rs 56,81 Rs 55,66 Rs
2021-04-02 421.663.807 Rs 54.231 Rs 44,10 Rs 56,81 Rs
2021-04-01 375.846.523 Rs 50.194 Rs 39,56 Rs 44,10 Rs
2021-03-31 511.188.092 Rs 745.095 Rs 35,59 Rs 39,56 Rs
2021-03-30 496.122.325 Rs 1.298.735 Rs 51,94 Rs 35,59 Rs
2021-03-29 459.272.129 Rs 489.558 Rs 38,37 Rs 51,94 Rs
2021-03-28 466.017.344 Rs 383.477 Rs 49,32 Rs 38,37 Rs
2021-03-27 370.644.079 Rs 660.171 Rs 38,91 Rs 49,32 Rs
2021-03-26 347.853.530 Rs 154.589 Rs 36,53 Rs 38,91 Rs
2021-03-25 474.363.136 Rs 435.876 Rs 50,12 Rs 36,53 Rs
2021-03-24 496.987.309 Rs 4.754,85 Rs 52,25 Rs 50,12 Rs
2021-03-23 498.645.944 Rs 491.102 Rs 52,30 Rs 52,25 Rs
2021-03-22 535.974.368 Rs 2.388.447 Rs 55,35 Rs 52,30 Rs
2021-03-21 539.817.019 Rs 2.534.265 Rs 56,86 Rs 55,35 Rs
2021-03-20 154.160.343 Rs 74.449 Rs 16,23 Rs 56,86 Rs
2021-03-19 193.533.138 Rs 76.222 Rs 19,56 Rs 16,23 Rs
2021-03-18 127.722.938 Rs 10.030,03 Rs 13,48 Rs 19,56 Rs
2021-03-17 92.374.496 Rs 60.917 Rs 6,42 Rs 13,48 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android