🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,130748 -26.6%
0,00000210 BTC -27.6%
706 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.245.568
KL giao dịch trong 24 giờ
$386,68
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102466 / $0,178056
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 1.409.301.653 K 345.405 K 147,94 K N/A
2021-04-16 1.910.393.548 K 473.995 K 200,54 K 147,94 K
2021-04-15 2.196.454.344 K 392.648 K 230,56 K 200,54 K
2021-04-14 2.226.702.201 K 1.728.369 K 233,30 K 230,56 K
2021-04-13 1.449.092.003 K 1.998.108 K 152,11 K 233,30 K
2021-04-12 3.479.441.054 K 1.620,87 K 378,70 K 152,11 K
2021-04-11 3.447.222.113 K 1.738.938 K 360,51 K 378,70 K
2021-04-10 3.172.294.606 K 2.434.363 K 352,99 K 360,51 K
2021-04-09 3.329.534.283 K 1.728,39 K 413,33 K 352,99 K
2021-04-08 3.238.874.312 K 3.721.238 K 341,93 K 413,33 K
2021-04-07 3.676.200.369 K 520.063 K 386,24 K 341,93 K
2021-04-06 3.518.925.754 K 2.649.537 K 371,93 K 386,24 K
2021-04-05 3.355.371.387 K 1.521.523 K 351,70 K 371,93 K
2021-04-04 3.785.433.046 K 4.246.703 K 394,69 K 351,70 K
2021-04-03 3.822.162.394 K 1.565.181 K 402,82 K 394,69 K
2021-04-02 2.980.174.603 K 383.284 K 311,70 K 402,82 K
2021-04-01 2.656.361.714 K 354.752 K 279,58 K 311,70 K
2021-03-31 3.621.989.908 K 5.279.323 K 252,21 K 279,58 K
2021-03-30 3.515.233.004 K 9.202.075 K 368,00 K 252,21 K
2021-03-29 3.254.141.168 K 3.468.731 K 271,84 K 368,00 K
2021-03-28 3.301.933.925 K 2.717.098 K 349,47 K 271,84 K
2021-03-27 2.626.173.202 K 4.677.600 K 275,67 K 349,47 K
2021-03-26 2.470.875.398 K 1.098.079 K 259,47 K 275,67 K
2021-03-25 3.361.064.466 K 3.088.367 K 355,13 K 259,47 K
2021-03-24 3.530.237.617 K 33.775 K 371,15 K 355,13 K
2021-03-23 3.546.491.882 K 3.492.837 K 371,97 K 371,15 K
2021-03-22 3.826.449.444 K 17.051.534 K 395,16 K 371,97 K
2021-03-21 3.853.883.053 K 18.092.724 K 405,91 K 395,16 K
2021-03-20 1.100.587.626 K 531.510 K 115,84 K 405,91 K
2021-03-19 1.381.679.755 K 544.168 K 139,64 K 115,84 K
2021-03-18 905.815.159 K 71.133 K 95,60 K 139,64 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android