🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,256044 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-10 19:55:21 UTC (khoảng 13 giờ trước)
700 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.439.191
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-11 49.364.503 MX$ 24.902 MX$ 5,16 MX$ N/A
2021-04-10 45.402.682 MX$ 34.830 MX$ 5,05 MX$ 5,16 MX$
2021-04-09 47.462.798 MX$ 24,64 MX$ 5,89 MX$ 5,05 MX$
2021-04-08 46.472.934 MX$ 53.350 MX$ 4,90 MX$ 5,89 MX$
2021-04-07 52.634.865 MX$ 7.439,65 MX$ 5,53 MX$ 4,90 MX$
2021-04-06 50.741.091 MX$ 38.205 MX$ 5,36 MX$ 5,53 MX$
2021-04-05 48.501.903 MX$ 21.997 MX$ 5,08 MX$ 5,36 MX$
2021-04-04 54.532.312 MX$ 61.177 MX$ 5,69 MX$ 5,08 MX$
2021-04-03 55.061.429 MX$ 22.548 MX$ 5,80 MX$ 5,69 MX$
2021-04-02 42.928.177 MX$ 5.520,04 MX$ 4,49 MX$ 5,80 MX$
2021-04-01 38.513.146 MX$ 5.144,55 MX$ 4,05 MX$ 4,49 MX$
2021-03-31 52.911.932 MX$ 77.071 MX$ 3,68 MX$ 4,05 MX$
2021-03-30 51.312.087 MX$ 134.422 MX$ 5,38 MX$ 3,68 MX$
2021-03-29 47.641.580 MX$ 50.771 MX$ 3,98 MX$ 5,38 MX$
2021-03-28 48.224.125 MX$ 39.683 MX$ 5,10 MX$ 3,98 MX$
2021-03-27 38.354.767 MX$ 68.315 MX$ 4,03 MX$ 5,10 MX$
2021-03-26 36.260.096 MX$ 16.114,69 MX$ 3,81 MX$ 4,03 MX$
2021-03-25 49.836.680 MX$ 45.767 MX$ 5,26 MX$ 3,81 MX$
2021-03-24 52.144.691 MX$ 498,89 MX$ 5,48 MX$ 5,26 MX$
2021-03-23 51.690.416 MX$ 50.991 MX$ 5,43 MX$ 5,48 MX$
2021-03-22 56.510.242 MX$ 249.714 MX$ 5,79 MX$ 5,43 MX$
2021-03-21 56.070.129 MX$ 263.231 MX$ 5,91 MX$ 5,79 MX$
2021-03-20 16.012.445 MX$ 7.732,94 MX$ 1,69 MX$ 5,91 MX$
2021-03-19 20.103.936 MX$ 7.908,76 MX$ 2,03 MX$ 1,69 MX$
2021-03-18 13.097.601 MX$ 1.028,54 MX$ 1,38 MX$ 2,03 MX$
2021-03-17 9.574.637 MX$ 6.319,27 MX$ 0,666162 MX$ 1,38 MX$
2021-03-16 20.218.808 MX$ 9.890,06 MX$ 2,13 MX$ 0,666162 MX$
2021-03-15 46.159.700 MX$ 67.890 MX$ 4,86 MX$ 2,13 MX$
2021-03-14 12.992.525 MX$ 48.750 MX$ 1,37 MX$ 4,86 MX$
2021-03-13 18.346.304 MX$ 261,66 MX$ 1,12 MX$ 1,37 MX$
2021-03-12 5.127.086 MX$ 495,11 MX$ 0,543960 MX$ 1,12 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android