🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,165776 53.7%
0,00000263 BTC 46.1%
704 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.579.252
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.806,19
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107860 / $0,226930
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity NGN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 402.603.174 ₦ 555.137 ₦ 42,26 ₦ N/A
2021-04-12 941.533.075 ₦ 459,52 ₦ 107,36 ₦ 42,26 ₦
2021-04-11 932.814.664 ₦ 470.555 ₦ 97,55 ₦ 107,36 ₦
2021-04-10 919.672.179 ₦ 705.740 ₦ 102,34 ₦ 97,55 ₦
2021-04-09 899.854.071 ₦ 487,48 ₦ 116,58 ₦ 102,34 ₦
2021-04-08 874.895.817 ₦ 1.049.333 ₦ 96,42 ₦ 116,58 ₦
2021-04-07 1.068.913.500 ₦ 151.217 ₦ 112,30 ₦ 96,42 ₦
2021-04-06 1.022.729.809 ₦ 770.053 ₦ 108,10 ₦ 112,30 ₦
2021-04-05 935.626.075 ₦ 424.268 ₦ 98,07 ₦ 108,10 ₦
2021-04-04 1.022.747.618 ₦ 1.147.374 ₦ 106,64 ₦ 98,07 ₦
2021-04-03 1.032.671.147 ₦ 422.880 ₦ 108,83 ₦ 106,64 ₦
2021-04-02 806.239.708 ₦ 103.691 ₦ 84,33 ₦ 108,83 ₦
2021-04-01 745.176.876 ₦ 99.517 ₦ 78,43 ₦ 84,33 ₦
2021-03-31 1.007.321.462 ₦ 1.468.247 ₦ 70,14 ₦ 78,43 ₦
2021-03-30 984.142.763 ₦ 2.576.260 ₦ 103,03 ₦ 70,14 ₦
2021-03-29 911.346.876 ₦ 971.444 ₦ 76,13 ₦ 103,03 ₦
2021-03-28 890.003.280 ₦ 732.366 ₦ 94,20 ₦ 76,13 ₦
2021-03-27 707.858.733 ₦ 1.260.800 ₦ 74,30 ₦ 94,20 ₦
2021-03-26 687.855.888 ₦ 305.689 ₦ 72,23 ₦ 74,30 ₦
2021-03-25 934.552.468 ₦ 833.288 ₦ 95,82 ₦ 72,23 ₦
2021-03-24 952.935.922 ₦ 9.117,06 ₦ 100,19 ₦ 95,82 ₦
2021-03-23 995.698.299 ₦ 980.634 ₦ 104,43 ₦ 100,19 ₦
2021-03-22 1.073.577.282 ₦ 4.964.964 ₦ 115,06 ₦ 104,43 ₦
2021-03-21 1.040.416.858 ₦ 4.884.418 ₦ 109,58 ₦ 115,06 ₦
2021-03-20 297.121.087 ₦ 143.490 ₦ 31,27 ₦ 109,58 ₦
2021-03-19 372.988.552 ₦ 146.900 ₦ 37,70 ₦ 31,27 ₦
2021-03-18 260.343.283 ₦ 20.445 ₦ 27,48 ₦ 37,70 ₦
2021-03-17 176.609.423 ₦ 116.467 ₦ 12,28 ₦ 27,48 ₦
2021-03-16 372.745.072 ₦ 182.329 ₦ 39,30 ₦ 12,28 ₦
2021-03-15 880.420.658 ₦ 1.294.081 ₦ 92,73 ₦ 39,30 ₦
2021-03-14 238.875.245 ₦ 896.291 ₦ 25,22 ₦ 92,73 ₦
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android