🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,165916 53.3%
0,00000263 BTC 46.1%
703 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.580.588
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.846,45
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107860 / $0,226930
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 8.719.947 kr 12.023,66 kr 0,915341 kr N/A
2021-04-12 21.031.402 kr 9,79 kr 2,29 kr 0,915341 kr
2021-04-11 20.782.670 kr 10.483,74 kr 2,17 kr 2,29 kr
2021-04-10 19.122.243 kr 14.666,46 kr 2,13 kr 2,17 kr
2021-04-09 19.987.090 kr 10,37 kr 2,48 kr 2,13 kr
2021-04-08 19.487.377 kr 22.374 kr 2,06 kr 2,48 kr
2021-04-07 22.162.378 kr 3.129,42 kr 2,32 kr 2,06 kr
2021-04-06 21.232.228 kr 15.985,67 kr 2,24 kr 2,32 kr
2021-04-05 20.370.226 kr 9.237,35 kr 2,14 kr 2,24 kr
2021-04-04 22.905.104 kr 25.696 kr 2,39 kr 2,14 kr
2021-04-03 23.127.348 kr 9.470,68 kr 2,44 kr 2,39 kr
2021-04-02 18.029.460 kr 2.316,69 kr 1,88 kr 2,44 kr
2021-04-01 16.113.906 kr 2.151,84 kr 1,70 kr 1,88 kr
2021-03-31 21.970.673 kr 32.021 kr 1,53 kr 1,70 kr
2021-03-30 21.287.373 kr 55.751 kr 2,23 kr 1,53 kr
2021-03-29 19.829.864 kr 21.145 kr 1,66 kr 2,23 kr
2021-03-28 20.216.378 kr 16.635,67 kr 2,14 kr 1,66 kr
2021-03-27 16.078.974 kr 28.639 kr 1,69 kr 2,14 kr
2021-03-26 15.146.589 kr 6.731,12 kr 1,59 kr 1,69 kr
2021-03-25 20.496.856 kr 18.824,50 kr 2,16 kr 1,59 kr
2021-03-24 21.663.176 kr 207,26 kr 2,28 kr 2,16 kr
2021-03-23 21.377.922 kr 21.058 kr 2,24 kr 2,28 kr
2021-03-22 23.269.496 kr 103.417 kr 2,40 kr 2,24 kr
2021-03-21 23.362.854 kr 109.681 kr 2,46 kr 2,40 kr
2021-03-20 6.671.938 kr 3.222,10 kr 0,702245 kr 2,46 kr
2021-03-19 8.349.660 kr 3.287,06 kr 0,843525 kr 0,702245 kr
2021-03-18 5.401.786 kr 424,23 kr 0,570126 kr 0,843525 kr
2021-03-17 3.940.569 kr 2.599,00 kr 0,273980 kr 0,570126 kr
2021-03-16 8.275.758 kr 4.048,10 kr 0,872473 kr 0,273980 kr
2021-03-15 18.774.651 kr 27.616 kr 1,98 kr 0,872473 kr
2021-03-14 5.285.663 kr 19.832,50 kr 0,558101 kr 1,98 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android