🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,176469 63.8%
0,00000279 BTC 55.0%
703 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.681.123
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.104,33
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107665 / $0,226930
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 1.461.329 NZ$ 2.014,98 NZ$ 0,153397 NZ$ N/A
2021-04-12 3.511.256 NZ$ 1,64 NZ$ 0,382634 NZ$ 0,153397 NZ$
2021-04-11 3.481.010 NZ$ 1.755,98 NZ$ 0,364040 NZ$ 0,382634 NZ$
2021-04-10 3.197.095 NZ$ 2.455,17 NZ$ 0,356012 NZ$ 0,364040 NZ$
2021-04-09 3.347.797 NZ$ 1,74 NZ$ 0,415530 NZ$ 0,356012 NZ$
2021-04-08 3.280.220 NZ$ 3.762,22 NZ$ 0,345695 NZ$ 0,415530 NZ$
2021-04-07 3.702.688 NZ$ 522,71 NZ$ 0,388199 NZ$ 0,345695 NZ$
2021-04-06 3.535.516 NZ$ 2.662,15 NZ$ 0,373705 NZ$ 0,388199 NZ$
2021-04-05 3.399.931 NZ$ 1.541,42 NZ$ 0,356300 NZ$ 0,373705 NZ$
2021-04-04 3.817.487 NZ$ 4.282,66 NZ$ 0,398031 NZ$ 0,356300 NZ$
2021-04-03 3.854.528 NZ$ 1.578,43 NZ$ 0,406230 NZ$ 0,398031 NZ$
2021-04-02 3.012.211 NZ$ 387,36 NZ$ 0,315013 NZ$ 0,406230 NZ$
2021-04-01 2.698.346 NZ$ 360,43 NZ$ 0,284049 NZ$ 0,315013 NZ$
2021-03-31 3.678.848 NZ$ 5.359,73 NZ$ 0,256047 NZ$ 0,284049 NZ$
2021-03-30 3.558.630 NZ$ 9.313,95 NZ$ 0,372476 NZ$ 0,256047 NZ$
2021-03-29 3.300.208 NZ$ 3.516,86 NZ$ 0,275615 NZ$ 0,372476 NZ$
2021-03-28 3.343.016 NZ$ 2.750,90 NZ$ 0,353816 NZ$ 0,275615 NZ$
2021-03-27 2.658.848 NZ$ 4.735,80 NZ$ 0,279102 NZ$ 0,353816 NZ$
2021-03-26 2.518.126 NZ$ 1.119,14 NZ$ 0,264445 NZ$ 0,279102 NZ$
2021-03-25 3.419.247 NZ$ 3.141,40 NZ$ 0,361231 NZ$ 0,264445 NZ$
2021-03-24 3.582.005 NZ$ 34,27 NZ$ 0,376596 NZ$ 0,361231 NZ$
2021-03-23 3.514.184 NZ$ 3.470,57 NZ$ 0,369603 NZ$ 0,376596 NZ$
2021-03-22 3.799.375 NZ$ 16.897,17 NZ$ 0,391584 NZ$ 0,369603 NZ$
2021-03-21 3.816.498 NZ$ 17.917,21 NZ$ 0,401971 NZ$ 0,391584 NZ$
2021-03-20 1.089.918 NZ$ 526,35 NZ$ 0,114717 NZ$ 0,401971 NZ$
2021-03-19 1.367.732 NZ$ 538,52 NZ$ 0,138195 NZ$ 0,114717 NZ$
2021-03-18 887.095 NZ$ 69,63 NZ$ 0,093576 NZ$ 0,138195 NZ$
2021-03-17 646.090 NZ$ 426,13 NZ$ 0,04492140 NZ$ 0,093576 NZ$
2021-03-16 1.358.419 NZ$ 664,47 NZ$ 0,143211 NZ$ 0,04492140 NZ$
2021-03-15 3.102.328 NZ$ 4.561,96 NZ$ 0,326881 NZ$ 0,143211 NZ$
2021-03-14 873.575 NZ$ 3.277,77 NZ$ 0,092239 NZ$ 0,326881 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android