🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,226930 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-13 08:22:16 UTC (khoảng 5 giờ trước)
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.161.839
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity PKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 156.746.356 ₨ 216.133 ₨ 16,45 ₨ N/A
2021-04-12 377.787.057 ₨ 175,82 ₨ 41,08 ₨ 16,45 ₨
2021-04-11 374.288.823 ₨ 188.809 ₨ 39,14 ₨ 41,08 ₨
2021-04-10 343.891.260 ₨ 263.896 ₨ 38,27 ₨ 39,14 ₨
2021-04-09 360.817.693 ₨ 187,30 ₨ 44,79 ₨ 38,27 ₨
2021-04-08 351.624.945 ₨ 403.992 ₨ 37,12 ₨ 44,79 ₨
2021-04-07 399.363.791 ₨ 56.497 ₨ 41,96 ₨ 37,12 ₨
2021-04-06 381.207.116 ₨ 287.026 ₨ 40,29 ₨ 41,96 ₨
2021-04-05 364.693.903 ₨ 165.374 ₨ 38,23 ₨ 40,29 ₨
2021-04-04 412.186.081 ₨ 462.413 ₨ 42,98 ₨ 38,23 ₨
2021-04-03 416.185.445 ₨ 170.429 ₨ 43,86 ₨ 42,98 ₨
2021-04-02 322.538.150 ₨ 41.482 ₨ 33,73 ₨ 43,86 ₨
2021-04-01 287.626.915 ₨ 38.412 ₨ 30,27 ₨ 33,73 ₨
2021-03-31 393.190.134 ₨ 573.104 ₨ 27,38 ₨ 30,27 ₨
2021-03-30 383.601.267 ₨ 1.004.180 ₨ 40,16 ₨ 27,38 ₨
2021-03-29 356.901.589 ₨ 380.437 ₨ 29,81 ₨ 40,16 ₨
2021-03-28 363.051.075 ₨ 298.748 ₨ 38,42 ₨ 29,81 ₨
2021-03-27 288.750.479 ₨ 514.307 ₨ 30,31 ₨ 38,42 ₨
2021-03-26 271.404.612 ₨ 120.615 ₨ 28,50 ₨ 30,31 ₨
2021-03-25 370.367.948 ₨ 340.318 ₨ 39,13 ₨ 28,50 ₨
2021-03-24 390.941.649 ₨ 3.740,27 ₨ 41,10 ₨ 39,13 ₨
2021-03-23 391.518.285 ₨ 385.595 ₨ 41,06 ₨ 41,10 ₨
2021-03-22 422.882.076 ₨ 1.882.564 ₨ 43,63 ₨ 41,06 ₨
2021-03-21 426.557.240 ₨ 2.002.547 ₨ 44,93 ₨ 43,63 ₨
2021-03-20 121.815.741 ₨ 58.829 ₨ 12,82 ₨ 44,93 ₨
2021-03-19 152.523.623 ₨ 60.071 ₨ 15,42 ₨ 12,82 ₨
2021-03-18 100.279.201 ₨ 7.874,89 ₨ 10,58 ₨ 15,42 ₨
2021-03-17 72.828.149 ₨ 48.027 ₨ 5,06 ₨ 10,58 ₨
2021-03-16 153.647.280 ₨ 75.157 ₨ 16,20 ₨ 5,06 ₨
2021-03-15 349.475.973 ₨ 513.675 ₨ 36,81 ₨ 16,20 ₨
2021-03-14 98.465.505 ₨ 369.455 ₨ 10,40 ₨ 36,81 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android