🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,01692864 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-02-20 20:09:18 UTC (6 ngày trước)
329 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$158.603
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.374.517 / ?
ENT
USD

Eternity RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-02-21 11.746.504 ₽ 5.642,95 ₽ 1,25 ₽ N/A
2021-02-20 20.406.362 ₽ 87.514 ₽ 2,19 ₽ 1,25 ₽
2021-02-19 14.047.313 ₽ 14.302,84 ₽ 1,50 ₽ 2,19 ₽
2021-02-18 14.047.313 ₽ 14.302,84 ₽ 1,50 ₽ 1,50 ₽
2021-02-17 14.665.828 ₽ 49,61 ₽ 1,57 ₽ 1,50 ₽
2021-02-16 18.286.215 ₽ 911,61 ₽ 1,94 ₽ 1,57 ₽
2021-02-15 12.545.167 ₽ 16.329,87 ₽ 1,32 ₽ 1,94 ₽
2021-02-14 9.480.068 ₽ 6.165,72 ₽ 1,04 ₽ 1,32 ₽
2021-02-13 5.578.797 ₽ 0,236755 ₽ 0,602649 ₽ 1,04 ₽
2021-02-12 5.570.157 ₽ 666,91 ₽ 0,601965 ₽ 0,602649 ₽
2021-02-11 7.911.655 ₽ 1,70 ₽ 0,852103 ₽ 0,601965 ₽
2021-02-10 6.274.998 ₽ 0,189590 ₽ 0,536131 ₽ 0,852103 ₽
2021-02-09 6.446.868 ₽ 163,05 ₽ 0,852099 ₽ 0,536131 ₽
2021-02-08 7.588.578 ₽ 2.139,53 ₽ 0,824990 ₽ 0,852099 ₽
2021-02-07 7.881.205 ₽ 0,330011 ₽ 0,840027 ₽ 0,824990 ₽
2021-02-06 7.881.205 ₽ 0,330011 ₽ 0,840027 ₽ 0,840027 ₽
2021-01-31 4.282.076 ₽ 836,81 ₽ 0,471090 ₽ 0,840027 ₽
2021-01-30 6.799.599 ₽ 7.916,18 ₽ 0,734088 ₽ 0,471090 ₽
2021-01-29 5.339.289 ₽ 1.012,31 ₽ 0,580344 ₽ 0,734088 ₽
2021-01-28 7.820.124 ₽ 0,850725 ₽ 0,850725 ₽ 0,580344 ₽
2021-01-27 7.820.124 ₽ 0,850725 ₽ 0,850725 ₽ 0,850725 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android