🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,00259892 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-21 13:04:32 UTC (6 ngày trước)
257 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.860
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.185.926 / ?
ENT
USD

Eternity SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-22 87.578 SR 25,77 SR 0,00974960 SR N/A
2021-01-21 87.578 SR 25,77 SR 0,00974960 SR 0,00974960 SR
2021-01-20 396.444 SR 0,051113 SR 0,04344601 SR 0,00974960 SR
2021-01-19 181.646 SR 1,38 SR 0,01994236 SR 0,04344601 SR
2021-01-18 160.279 SR 0,863650 SR 0,01875212 SR 0,01994236 SR
2021-01-17 102.039 SR 72,53 SR 0,01118385 SR 0,01875212 SR
2021-01-16 155.560 SR 70,27 SR 0,01083641 SR 0,01118385 SR
2021-01-15 155.560 SR 70,27 SR 0,01083641 SR 0,01083641 SR
2021-01-14 153.922 SR 0,852575 SR 0,01710070 SR 0,01083641 SR
2021-01-13 151.644 SR 1,63 SR 0,01678645 SR 0,01710070 SR
2021-01-12 151.644 SR 1,63 SR 0,01678645 SR 0,01678645 SR
2021-01-09 155.034 SR 17,66 SR 0,01677860 SR 0,01678645 SR
2021-01-08 172.948 SR 4,00 SR 0,01913863 SR 0,01677860 SR
2021-01-07 390.888 SR 1,04 SR 0,04427193 SR 0,01913863 SR
2021-01-06 150.056 SR 16,56 SR 0,01655147 SR 0,04427193 SR
2021-01-05 130.124 SR 64,16 SR 0,01310776 SR 0,01655147 SR
2021-01-04 156.141 SR 24,84 SR 0,01726581 SR 0,01310776 SR
2021-01-03 374.910 SR 241,36 SR 0,01772658 SR 0,01726581 SR
2021-01-02 374.910 SR 241,36 SR 0,01772658 SR 0,01772658 SR
2020-12-29 267.525 SR 17,94 SR 0,02968054 SR 0,01772658 SR
2020-12-28 276.906 SR 34,12 SR 0,03101798 SR 0,02968054 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android