🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,163518 -1.4%
0,00000260 BTC -0.9%
707 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.557.744
KL giao dịch trong 24 giờ
$278,47
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,137500 / $0,171494
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-14 2.504.489.399 sats 1.936.656 sats 261,41 sats N/A
2021-04-13 1.714.760.816 sats 2.364.430 sats 180,00 sats 261,41 sats
2021-04-12 4.145.920.407 sats 1.930,03 sats 450,93 sats 180,00 sats
2021-04-11 4.081.798.658 sats 2.066.312 sats 428,38 sats 450,93 sats
2021-04-10 3.858.502.309 sats 2.958.522 sats 429,00 sats 428,38 sats
2021-04-09 4.088.991.579 sats 2.123,03 sats 507,70 sats 429,00 sats
2021-04-08 4.105.899.509 sats 4.690.568 sats 431,00 sats 507,70 sats
2021-04-07 4.477.431.019 sats 632.849 sats 470,00 sats 431,00 sats
2021-04-06 4.258.650.139 sats 3.205.879 sats 450,03 sats 470,00 sats
2021-04-05 4.104.099.737 sats 1.860.324 sats 430,01 sats 450,03 sats
2021-04-04 4.615.674.247 sats 5.226.162 sats 485,72 sats 430,01 sats
2021-04-03 4.604.242.787 sats 1.886.093 sats 485,41 sats 485,72 sats
2021-04-02 3.579.840.862 sats 462.163 sats 375,85 sats 485,41 sats
2021-04-01 3.208.984.814 sats 428.021 sats 337,32 sats 375,85 sats
2021-03-31 4.371.409.195 sats 6.384.445 sats 305,00 sats 337,32 sats
2021-03-30 4.314.746.914 sats 11.325.659 sats 452,93 sats 305,00 sats
2021-03-29 4.191.637.550 sats 4.466.005 sats 350,00 sats 452,93 sats
2021-03-28 4.197.718.356 sats 3.436.526 sats 442,00 sats 350,00 sats
2021-03-27 3.403.563.534 sats 6.062.246 sats 357,28 sats 442,00 sats
2021-03-26 3.383.664.165 sats 1.504.593 sats 355,53 sats 357,28 sats
2021-03-25 4.517.694.465 sats 4.153.009 sats 477,56 sats 355,53 sats
2021-03-24 4.594.067.590 sats 43.953 sats 483,00 sats 477,56 sats
2021-03-23 4.601.131.388 sats 4.544.758 sats 484,00 sats 483,00 sats
2021-03-22 4.660.135.634 sats 20.934.101 sats 485,14 sats 484,00 sats
2021-03-21 4.654.133.937 sats 21.824.309 sats 489,63 sats 485,14 sats
2021-03-20 1.328.412.651 sats 642.104 sats 139,94 sats 489,63 sats
2021-03-19 1.689.063.484 sats 666.516 sats 171,04 sats 139,94 sats
2021-03-18 1.092.770.948 sats 85.674 sats 115,14 sats 171,04 sats
2021-03-17 821.472.936 sats 540.455 sats 56,97 sats 115,14 sats
2021-03-16 1.726.343.920 sats 844.444 sats 182,00 sats 56,97 sats
2021-03-15 3.687.748.653 sats 5.429.611 sats 389,05 sats 182,00 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android