🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,226930 13.5%
0,00000367 BTC 10.8%
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.161.839
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.298,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107665 / $0,218139
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 8.810.628 kr 12.148,70 kr 0,924860 kr N/A
2021-04-12 21.119.934 kr 9,83 kr 2,30 kr 0,924860 kr
2021-04-11 20.907.327 kr 10.546,62 kr 2,19 kr 2,30 kr
2021-04-10 19.214.505 kr 14.748,86 kr 2,14 kr 2,19 kr
2021-04-09 20.156.308 kr 10,48 kr 2,51 kr 2,14 kr
2021-04-08 19.817.542 kr 22.766 kr 2,09 kr 2,51 kr
2021-04-07 22.510.273 kr 3.175,31 kr 2,36 kr 2,09 kr
2021-04-06 21.741.709 kr 16.369,54 kr 2,30 kr 2,36 kr
2021-04-05 20.817.578 kr 9.442,04 kr 2,18 kr 2,30 kr
2021-04-04 23.416.625 kr 26.270 kr 2,44 kr 2,18 kr
2021-04-03 23.643.833 kr 9.682,18 kr 2,49 kr 2,44 kr
2021-04-02 18.434.735 kr 2.366,37 kr 1,92 kr 2,49 kr
2021-04-01 16.455.183 kr 2.197,52 kr 1,73 kr 1,92 kr
2021-03-31 22.442.563 kr 32.708 kr 1,56 kr 1,73 kr
2021-03-30 21.641.907 kr 56.679 kr 2,27 kr 1,56 kr
2021-03-29 19.964.636 kr 21.292 kr 1,67 kr 2,27 kr
2021-03-28 20.236.532 kr 16.652,25 kr 2,14 kr 1,67 kr
2021-03-27 16.095.003 kr 28.668 kr 1,69 kr 2,14 kr
2021-03-26 15.163.415 kr 6.737,56 kr 1,59 kr 1,69 kr
2021-03-25 20.525.902 kr 18.867,06 kr 2,17 kr 1,59 kr
2021-03-24 21.545.405 kr 206,13 kr 2,27 kr 2,17 kr
2021-03-23 21.395.367 kr 21.084 kr 2,25 kr 2,27 kr
2021-03-22 23.245.239 kr 103.391 kr 2,40 kr 2,25 kr
2021-03-21 23.201.405 kr 108.923 kr 2,44 kr 2,40 kr
2021-03-20 6.625.831 kr 3.199,83 kr 0,697393 kr 2,44 kr
2021-03-19 8.336.948 kr 3.287,38 kr 0,843607 kr 0,697393 kr
2021-03-18 5.429.600 kr 426,48 kr 0,573141 kr 0,843607 kr
2021-03-17 3.949.778 kr 2.605,44 kr 0,274659 kr 0,573141 kr
2021-03-16 8.331.569 kr 4.075,40 kr 0,878357 kr 0,274659 kr
2021-03-15 18.929.977 kr 27.821 kr 1,99 kr 0,878357 kr
2021-03-14 5.314.288 kr 19.939,90 kr 0,561124 kr 1,99 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android