🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,102897 -11.2%
0,00000168 BTC -9.2%
704 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$980.243
KL giao dịch trong 24 giờ
$268,75
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08571239 / $0,178056
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-16 42.242.421 ฿ 10.480,94 ฿ 4,43 ฿ N/A
2021-04-15 48.761.507 ฿ 8.716,82 ฿ 5,12 ฿ 4,43 ฿
2021-04-14 49.753.432 ฿ 38.608 ฿ 5,21 ฿ 5,12 ฿
2021-04-13 32.347.410 ฿ 44.603 ฿ 3,40 ฿ 5,21 ฿
2021-04-12 77.783.438 ฿ 36,21 ฿ 8,46 ฿ 3,40 ฿
2021-04-11 77.006.196 ฿ 38.845 ฿ 8,05 ฿ 8,46 ฿
2021-04-10 70.755.686 ฿ 54.346 ฿ 7,88 ฿ 8,05 ฿
2021-04-09 74.155.400 ฿ 38,49 ฿ 9,21 ฿ 7,88 ฿
2021-04-08 72.053.485 ฿ 82.772 ฿ 7,61 ฿ 9,21 ฿
2021-04-07 81.597.207 ฿ 11.534,24 ฿ 8,57 ฿ 7,61 ฿
2021-04-06 78.300.652 ฿ 58.960 ฿ 8,28 ฿ 8,57 ฿
2021-04-05 74.579.283 ฿ 33.820 ฿ 7,82 ฿ 8,28 ฿
2021-04-04 83.888.420 ฿ 94.125 ฿ 8,75 ฿ 7,82 ฿
2021-04-03 84.714.980 ฿ 34.691 ฿ 8,93 ฿ 8,75 ฿
2021-04-02 66.029.236 ฿ 8.487,48 ฿ 6,90 ฿ 8,93 ฿
2021-04-01 58.856.534 ฿ 7.865,45 ฿ 6,20 ฿ 6,90 ฿
2021-03-31 80.405.346 ฿ 117.234 ฿ 5,60 ฿ 6,20 ฿
2021-03-30 77.769.262 ฿ 203.609 ฿ 8,14 ฿ 5,60 ฿
2021-03-29 71.858.082 ฿ 76.585 ฿ 6,00 ฿ 8,14 ฿
2021-03-28 72.700.705 ฿ 59.824 ฿ 7,69 ฿ 6,00 ฿
2021-03-27 57.822.066 ฿ 102.990 ฿ 6,07 ฿ 7,69 ฿
2021-03-26 54.613.884 ฿ 24.271 ฿ 5,74 ฿ 6,07 ฿
2021-03-25 73.942.465 ฿ 67.958 ฿ 7,81 ฿ 5,74 ฿
2021-03-24 77.649.997 ฿ 742,90 ฿ 8,16 ฿ 7,81 ฿
2021-03-23 77.594.392 ฿ 76.485 ฿ 8,15 ฿ 8,16 ฿
2021-03-22 83.827.406 ฿ 372.746 ฿ 8,64 ฿ 8,15 ฿
2021-03-21 83.903.328 ฿ 393.965 ฿ 8,84 ฿ 8,64 ฿
2021-03-20 23.967.036 ฿ 11.571,57 ฿ 2,52 ฿ 8,84 ฿
2021-03-19 30.274.809 ฿ 11.921,85 ฿ 3,06 ฿ 2,52 ฿
2021-03-18 19.730.037 ฿ 1.549,36 ฿ 2,08 ฿ 3,06 ฿
2021-03-17 14.296.067 ฿ 9.427,72 ฿ 0,993847 ฿ 2,08 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android