🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,229849 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-22 20:49:40 UTC (khoảng 10 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.189.649
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 7.735.146 ₺ 438,70 ₺ 1,91 ₺ N/A
2021-04-21 7.725.731 ₺ 8,01 ₺ 0,810977 ₺ 1,91 ₺
2021-04-20 7.557.939 ₺ 18,00 ₺ 0,791024 ₺ 0,810977 ₺
2021-04-19 7.360.761 ₺ 0,03385155 ₺ 1,13 ₺ 0,791024 ₺
2021-04-18 8.007.798 ₺ 4.410,18 ₺ 0,841619 ₺ 1,13 ₺
2021-04-17 8.069.075 ₺ 1.977,65 ₺ 0,847018 ₺ 0,841619 ₺
2021-04-16 10.882.361 ₺ 2.700,07 ₺ 1,14 ₺ 0,847018 ₺
2021-04-15 12.588.598 ₺ 2.250,39 ₺ 1,32 ₺ 1,14 ₺
2021-04-14 12.814.686 ₺ 9.941,39 ₺ 1,34 ₺ 1,32 ₺
2021-04-13 8.381.572 ₺ 11.557,09 ₺ 0,879821 ₺ 1,34 ₺
2021-04-12 20.212.071 ₺ 9,41 ₺ 2,20 ₺ 0,879821 ₺
2021-04-11 19.983.289 ₺ 10.080,49 ₺ 2,09 ₺ 2,20 ₺
2021-04-10 18.376.328 ₺ 14.110,66 ₺ 2,05 ₺ 2,09 ₺
2021-04-09 19.232.624 ₺ 10,00 ₺ 2,39 ₺ 2,05 ₺
2021-04-08 18.738.223 ₺ 21.535 ₺ 1,98 ₺ 2,39 ₺
2021-04-07 21.230.160 ₺ 3.000,92 ₺ 2,23 ₺ 1,98 ₺
2021-04-06 20.292.100 ₺ 15.271,37 ₺ 2,14 ₺ 2,23 ₺
2021-04-05 19.560.544 ₺ 8.872,07 ₺ 2,05 ₺ 2,14 ₺
2021-04-04 21.911.898 ₺ 24.582 ₺ 2,28 ₺ 2,05 ₺
2021-04-03 22.124.505 ₺ 9.060,02 ₺ 2,33 ₺ 2,28 ₺
2021-04-02 17.162.616 ₺ 2.207,50 ₺ 1,80 ₺ 2,33 ₺
2021-04-01 15.557.020 ₺ 2.078,58 ₺ 1,64 ₺ 1,80 ₺
2021-03-31 21.423.015 ₺ 31.185 ₺ 1,49 ₺ 1,64 ₺
2021-03-30 20.586.727 ₺ 53.918 ₺ 2,16 ₺ 1,49 ₺
2021-03-29 18.682.797 ₺ 19.922,77 ₺ 1,56 ₺ 2,16 ₺
2021-03-28 19.045.368 ₺ 15.672,06 ₺ 2,02 ₺ 1,56 ₺
2021-03-27 15.147.618 ₺ 26.980 ₺ 1,59 ₺ 2,02 ₺
2021-03-26 13.936.531 ₺ 6.196,56 ₺ 1,46 ₺ 1,59 ₺
2021-03-25 18.866.937 ₺ 17.342,43 ₺ 1,99 ₺ 1,46 ₺
2021-03-24 19.899.706 ₺ 190,39 ₺ 2,09 ₺ 1,99 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android