🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,02667929 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-04 09:04:49 UTC (khoảng 10 giờ trước)
347 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$251.157
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.413.938 / ?
ENT
USD

Eternity TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-04 7.131.194 NT$ 6.721,61 NT$ 0,757609 NT$ N/A
2021-03-03 8.302.607 NT$ 916,84 NT$ 0,882904 NT$ 0,757609 NT$
2021-03-02 8.302.607 NT$ 916,84 NT$ 0,882904 NT$ 0,882904 NT$
2021-03-01 6.768.943 NT$ 17,90 NT$ 0,720868 NT$ 0,882904 NT$
2021-02-28 6.768.943 NT$ 17,90 NT$ 0,720868 NT$ 0,720868 NT$
2021-02-27 2.414.966 NT$ 0,788157 NT$ 0,257438 NT$ 0,720868 NT$
2021-02-26 2.414.966 NT$ 0,788157 NT$ 0,257438 NT$ 0,257438 NT$
2021-02-21 4.431.241 NT$ 2.128,74 NT$ 0,472798 NT$ 0,257438 NT$
2021-02-20 7.685.701 NT$ 32.961 NT$ 0,824184 NT$ 0,472798 NT$
2021-02-19 5.299.503 NT$ 5.403,61 NT$ 0,567019 NT$ 0,824184 NT$
2021-02-18 5.299.503 NT$ 5.403,61 NT$ 0,567019 NT$ 0,567019 NT$
2021-02-17 5.579.298 NT$ 18,89 NT$ 0,599398 NT$ 0,567019 NT$
2021-02-16 6.989.107 NT$ 348,08 NT$ 0,740761 NT$ 0,599398 NT$
2021-02-15 4.772.790 NT$ 6.218,72 NT$ 0,502302 NT$ 0,740761 NT$
2021-02-14 3.607.898 NT$ 2.346,53 NT$ 0,395378 NT$ 0,502302 NT$
2021-02-13 2.120.859 NT$ 0,090046 NT$ 0,229208 NT$ 0,395378 NT$
2021-02-12 2.109.268 NT$ 252,79 NT$ 0,228169 NT$ 0,229208 NT$
2021-02-11 3.001.107 NT$ 0,646513 NT$ 0,323257 NT$ 0,228169 NT$
2021-02-10 2.369.483 NT$ 0,071648 NT$ 0,202610 NT$ 0,323257 NT$
2021-02-09 2.421.139 NT$ 61,17 NT$ 0,319673 NT$ 0,202610 NT$
2021-02-08 2.845.465 NT$ 802,25 NT$ 0,309344 NT$ 0,319673 NT$
2021-02-07 2.954.932 NT$ 0,123732 NT$ 0,314955 NT$ 0,309344 NT$
2021-02-06 2.954.932 NT$ 0,123732 NT$ 0,314955 NT$ 0,314955 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android