🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,106503 3.9%
0,00000175 BTC 4.1%
710 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.014.592
KL giao dịch trong 24 giờ
$452,15
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102466 / $0,130866
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity UAH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 27.975.941 ₴ 6.856,62 ₴ 2,94 ₴ N/A
2021-04-16 37.886.404 ₴ 9.400,15 ₴ 3,98 ₴ 2,94 ₴
2021-04-15 43.546.016 ₴ 7.784,48 ₴ 4,57 ₴ 3,98 ₴
2021-04-14 44.261.964 ₴ 34.356 ₴ 4,64 ₴ 4,57 ₴
2021-04-13 28.703.513 ₴ 39.578 ₴ 3,01 ₴ 4,64 ₴
2021-04-12 68.889.118 ₴ 32,09 ₴ 7,50 ₴ 3,01 ₴
2021-04-11 68.251.219 ₴ 34.429 ₴ 7,14 ₴ 7,50 ₴
2021-04-10 62.808.227 ₴ 48.198 ₴ 6,99 ₴ 7,14 ₴
2021-04-09 65.915.889 ₴ 34,22 ₴ 8,18 ₴ 6,99 ₴
2021-04-08 63.495.158 ₴ 73.752 ₴ 6,78 ₴ 8,18 ₴
2021-04-07 72.494.884 ₴ 10.255,68 ₴ 7,62 ₴ 6,78 ₴
2021-04-06 69.471.600 ₴ 52.308 ₴ 7,34 ₴ 7,62 ₴
2021-04-05 66.245.582 ₴ 30.040 ₴ 6,94 ₴ 7,34 ₴
2021-04-04 74.735.766 ₴ 83.843 ₴ 7,79 ₴ 6,94 ₴
2021-04-03 75.460.913 ₴ 30.901 ₴ 7,95 ₴ 7,79 ₴
2021-04-02 58.837.556 ₴ 7.567,17 ₴ 6,15 ₴ 7,95 ₴
2021-04-01 52.453.328 ₴ 7.005,03 ₴ 5,52 ₴ 6,15 ₴
2021-03-31 71.636.508 ₴ 104.416 ₴ 4,99 ₴ 5,52 ₴
2021-03-30 69.784.372 ₴ 182.680 ₴ 7,31 ₴ 4,99 ₴
2021-03-29 64.547.074 ₴ 68.804 ₴ 5,39 ₴ 7,31 ₴
2021-03-28 65.495.060 ₴ 53.895 ₴ 6,93 ₴ 5,39 ₴
2021-03-27 52.091.101 ₴ 92.782 ₴ 5,47 ₴ 6,93 ₴
2021-03-26 48.974.848 ₴ 21.765 ₴ 5,14 ₴ 5,47 ₴
2021-03-25 66.458.456 ₴ 61.066 ₴ 7,02 ₴ 5,14 ₴
2021-03-24 69.590.724 ₴ 665,80 ₴ 7,32 ₴ 7,02 ₴
2021-03-23 69.634.333 ₴ 68.581 ₴ 7,30 ₴ 7,32 ₴
2021-03-22 75.256.118 ₴ 335.365 ₴ 7,77 ₴ 7,30 ₴
2021-03-21 75.841.787 ₴ 356.052 ₴ 7,99 ₴ 7,77 ₴
2021-03-20 21.658.813 ₴ 10.459,76 ₴ 2,28 ₴ 7,99 ₴
2021-03-19 27.123.989 ₴ 10.682,65 ₴ 2,74 ₴ 2,28 ₴
2021-03-18 17.785.474 ₴ 1.396,69 ₴ 1,88 ₴ 2,74 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android