🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,229849 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-22 20:49:40 UTC (khoảng 3 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.189.649
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity VND (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-21 21.942.357.085 ₫ 22.753 ₫ 2.303,31 ₫ N/A
2021-04-20 21.592.647.601 ₫ 51.453 ₫ 2.261,73 ₫ 2.303,31 ₫
2021-04-19 21.057.924.315 ₫ 96,80 ₫ 3.226,82 ₫ 2.261,73 ₫
2021-04-18 22.895.108.425 ₫ 12.609.141 ₫ 2.406,28 ₫ 3.226,82 ₫
2021-04-17 23.069.758.975 ₫ 5.654.163 ₫ 2.421,65 ₫ 2.406,28 ₫
2021-04-16 31.250.596.713 ₫ 7.753.710 ₫ 3.280,40 ₫ 2.421,65 ₫
2021-04-15 35.875.477.329 ₫ 6.413.256 ₫ 3.765,88 ₫ 3.280,40 ₫
2021-04-14 36.258.189.945 ₫ 28.143.648 ₫ 3.798,87 ₫ 3.765,88 ₫
2021-04-13 23.691.457.346 ₫ 32.667.413 ₫ 2.486,91 ₫ 3.798,87 ₫
2021-04-12 56.965.579.616 ₫ 26.519 ₫ 6.195,74 ₫ 2.486,91 ₫
2021-04-11 56.470.787.970 ₫ 28.486.474 ₫ 5.905,66 ₫ 6.195,74 ₫
2021-04-10 51.838.587.314 ₫ 39.793.905 ₫ 5.770,31 ₫ 5.905,66 ₫
2021-04-09 54.280.472.968 ₫ 28.177 ₫ 6.738,41 ₫ 5.770,31 ₫
2021-04-08 53.159.758.574 ₫ 61.034.403 ₫ 5.608,20 ₫ 6.738,41 ₫
2021-04-07 59.960.239.566 ₫ 8.467.795 ₫ 6.288,80 ₫ 5.608,20 ₫
2021-04-06 57.254.997.701 ₫ 43.109.527 ₫ 6.051,59 ₫ 6.288,80 ₫
2021-04-05 54.942.972.268 ₫ 24.917.325 ₫ 5.759,65 ₫ 6.051,59 ₫
2021-04-04 61.801.559.576 ₫ 69.332.331 ₫ 6.443,75 ₫ 5.759,65 ₫
2021-04-03 62.401.208.530 ₫ 25.553.381 ₫ 6.576,49 ₫ 6.443,75 ₫
2021-04-02 48.660.223.901 ₫ 6.250.356 ₫ 5.082,99 ₫ 6.576,49 ₫
2021-04-01 43.507.737.952 ₫ 5.809.026 ₫ 4.578,03 ₫ 5.082,99 ₫
2021-03-31 59.340.004.862 ₫ 86.492.532 ₫ 4.131,95 ₫ 4.578,03 ₫
2021-03-30 57.486.808.027 ₫ 150.539.921 ₫ 6.020,26 ₫ 4.131,95 ₫
2021-03-29 53.214.436.281 ₫ 56.717.247 ₫ 4.444,92 ₫ 6.020,26 ₫
2021-03-28 53.853.355.935 ₫ 44.314.886 ₫ 5.699,70 ₫ 4.444,92 ₫
2021-03-27 42.831.941.349 ₫ 76.289.971 ₫ 4.496,11 ₫ 5.699,70 ₫
2021-03-26 40.575.644.469 ₫ 18.028.001 ₫ 4.259,91 ₫ 4.496,11 ₫
2021-03-25 55.105.354.224 ₫ 50.640.452 ₫ 5.823,17 ₫ 4.259,91 ₫
2021-03-24 57.985.267.294 ₫ 554.765 ₫ 6.096,32 ₫ 5.823,17 ₫
2021-03-23 58.003.944.573 ₫ 57.133.181 ₫ 6.084,47 ₫ 6.096,32 ₫
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android