🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,119681 -24.5%
0,00000192 BTC -26.5%
707 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.140.135
KL giao dịch trong 24 giờ
$267,54
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102466 / $0,160373
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 38.502 XAG 9,44 XAG 0,00404163 XAG N/A
2021-04-16 52.453 XAG 13,01 XAG 0,00550607 XAG 0,00404163 XAG
2021-04-15 61.268 XAG 10,95 XAG 0,00643138 XAG 0,00550607 XAG
2021-04-14 62.283 XAG 48,36 XAG 0,00652764 XAG 0,00643138 XAG
2021-04-13 41.431 XAG 57,13 XAG 0,00434909 XAG 0,00652764 XAG
2021-04-12 97.854 XAG 0,04558487 XAG 0,01065030 XAG 0,00434909 XAG
2021-04-11 96.964 XAG 48,91 XAG 0,01014037 XAG 0,01065030 XAG
2021-04-10 89.182 XAG 68,42 XAG 0,00992168 XAG 0,01014037 XAG
2021-04-09 92.772 XAG 0,04814179 XAG 0,01151270 XAG 0,00992168 XAG
2021-04-08 91.493 XAG 104,87 XAG 0,00963591 XAG 0,01151270 XAG
2021-04-07 103.549 XAG 14,66 XAG 0,01088773 XAG 0,00963591 XAG
2021-04-06 100.718 XAG 75,81 XAG 0,01064194 XAG 0,01088773 XAG
2021-04-05 95.463 XAG 43,31 XAG 0,01001132 XAG 0,01064194 XAG
2021-04-04 107.526 XAG 120,63 XAG 0,01121119 XAG 0,01001132 XAG
2021-04-03 108.569 XAG 44,46 XAG 0,01144213 XAG 0,01121119 XAG
2021-04-02 85.465 XAG 10,96 XAG 0,00891311 XAG 0,01144213 XAG
2021-04-01 77.070 XAG 10,29 XAG 0,00810954 XAG 0,00891311 XAG
2021-03-31 106.978 XAG 155,97 XAG 0,00745114 XAG 0,00810954 XAG
2021-03-30 100.956 XAG 264,22 XAG 0,01056654 XAG 0,00745114 XAG
2021-03-29 92.122 XAG 98,21 XAG 0,00769707 XAG 0,01056654 XAG
2021-03-28 93.453 XAG 76,90 XAG 0,00989081 XAG 0,00769707 XAG
2021-03-27 74.327 XAG 132,39 XAG 0,00780219 XAG 0,00989081 XAG
2021-03-26 69.767 XAG 31,00 XAG 0,00732503 XAG 0,00780219 XAG
2021-03-25 95.066 XAG 87,30 XAG 0,01003854 XAG 0,00732503 XAG
2021-03-24 99.762 XAG 0,954458 XAG 0,01048855 XAG 0,01003854 XAG
2021-03-23 97.702 XAG 96,07 XAG 0,01023142 XAG 0,01048855 XAG
2021-03-22 103.463 XAG 467,27 XAG 0,01082884 XAG 0,01023142 XAG
2021-03-21 104.205 XAG 489,21 XAG 0,01097536 XAG 0,01082884 XAG
2021-03-20 29.759 XAG 14,37 XAG 0,00313222 XAG 0,01097536 XAG
2021-03-19 37.597 XAG 14,82 XAG 0,00380349 XAG 0,00313222 XAG
2021-03-18 24.355 XAG 1,91 XAG 0,00257336 XAG 0,00380349 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android