🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,163518 -1.4%
0,00000260 BTC -0.9%
707 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.557.744
KL giao dịch trong 24 giờ
$278,47
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,137500 / $0,171494
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-14 1.109.100 XDR 860,88 XDR 0,116203 XDR N/A
2021-04-13 721.006 XDR 994,17 XDR 0,075685 XDR 0,116203 XDR
2021-04-12 1.734.988 XDR 0,808233 XDR 0,188833 XDR 0,075685 XDR
2021-04-11 1.719.564 XDR 867,43 XDR 0,179830 XDR 0,188833 XDR
2021-04-10 1.576.974 XDR 1.210,14 XDR 0,175476 XDR 0,179830 XDR
2021-04-09 1.662.462 XDR 0,862999 XDR 0,206379 XDR 0,175476 XDR
2021-04-08 1.610.635 XDR 1.850,51 XDR 0,170035 XDR 0,206379 XDR
2021-04-07 1.831.294 XDR 259,07 XDR 0,192403 XDR 0,170035 XDR
2021-04-06 1.760.067 XDR 1.325,22 XDR 0,186031 XDR 0,192403 XDR
2021-04-05 1.680.991 XDR 762,26 XDR 0,176197 XDR 0,186031 XDR
2021-04-04 1.890.607 XDR 2.120,98 XDR 0,197125 XDR 0,176197 XDR
2021-04-03 1.910.114 XDR 782,19 XDR 0,201308 XDR 0,197125 XDR
2021-04-02 1.491.858 XDR 191,87 XDR 0,156035 XDR 0,201308 XDR
2021-04-01 1.328.790 XDR 177,46 XDR 0,139852 XDR 0,156035 XDR
2021-03-31 1.811.129 XDR 2.639,86 XDR 0,126112 XDR 0,139852 XDR
2021-03-30 1.753.387 XDR 4.589,96 XDR 0,183558 XDR 0,126112 XDR
2021-03-29 1.624.599 XDR 1.731,73 XDR 0,135715 XDR 0,183558 XDR
2021-03-28 1.648.459 XDR 1.356,49 XDR 0,174469 XDR 0,135715 XDR
2021-03-27 1.311.344 XDR 2.335,70 XDR 0,137653 XDR 0,174469 XDR
2021-03-26 1.232.051 XDR 547,53 XDR 0,129379 XDR 0,137653 XDR
2021-03-25 1.673.363 XDR 1.537,60 XDR 0,176809 XDR 0,129379 XDR
2021-03-24 1.754.770 XDR 16,79 XDR 0,184489 XDR 0,176809 XDR
2021-03-23 1.760.686 XDR 1.734,05 XDR 0,184670 XDR 0,184489 XDR
2021-03-22 1.899.795 XDR 8.454,16 XDR 0,195921 XDR 0,184670 XDR
2021-03-21 1.913.415 XDR 8.982,86 XDR 0,201530 XDR 0,195921 XDR
2021-03-20 547.741 XDR 264,52 XDR 0,057652 XDR 0,201530 XDR
2021-03-19 685.612 XDR 270,02 XDR 0,069294 XDR 0,057652 XDR
2021-03-18 450.059 XDR 35,34 XDR 0,04749730 XDR 0,069294 XDR
2021-03-17 325.205 XDR 214,46 XDR 0,02260792 XDR 0,04749730 XDR
2021-03-16 683.085 XDR 334,13 XDR 0,072014 XDR 0,02260792 XDR
2021-03-15 1.558.903 XDR 2.291,34 XDR 0,164183 XDR 0,072014 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android