🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09444312 -10.5%
0,00000171 BTC -2.3%
711 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$899.708
KL giao dịch trong 24 giờ
$111,09
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,09242892 / $0,105496
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-18 1.646.817 XLM 903,882 XLM 0,17249296 XLM N/A
2021-04-17 1.655.739 XLM 405,805 XLM 0,17380446 XLM 0,17249296 XLM
2021-04-16 2.108.706 XLM 523,199 XLM 0,22135275 XLM 0,17380446 XLM
2021-04-15 2.495.673 XLM 446,137 XLM 0,26197311 XLM 0,22135275 XLM
2021-04-14 2.463.187 XLM 1.871 XLM 0,25258756 XLM 0,26197311 XLM
2021-04-13 1.788.380 XLM 2.466 XLM 0,18772791 XLM 0,25258756 XLM
2021-04-12 4.067.833 XLM 1,882717 XLM 0,43987199 XLM 0,18772791 XLM
2021-04-11 4.524.930 XLM 2.204 XLM 0,45688863 XLM 0,43987199 XLM
2021-04-10 4.563.649 XLM 3.473 XLM 0,50364710 XLM 0,45688863 XLM
2021-04-09 4.806.526 XLM 2,470627 XLM 0,59082969 XLM 0,50364710 XLM
2021-04-08 4.925.278 XLM 5.478 XLM 0,50339301 XLM 0,59082969 XLM
2021-04-07 5.061.480 XLM 693,977 XLM 0,51539794 XLM 0,50339301 XLM
2021-04-06 4.727.629 XLM 3.542 XLM 0,49721877 XLM 0,51539794 XLM
2021-04-05 5.563.535 XLM 2.516 XLM 0,58168338 XLM 0,49721877 XLM
2021-04-04 6.390.225 XLM 7.238 XLM 0,67270998 XLM 0,58168338 XLM
2021-04-03 6.158.693 XLM 2.492 XLM 0,64136670 XLM 0,67270998 XLM
2021-04-02 5.116.063 XLM 653,451 XLM 0,53140704 XLM 0,64136670 XLM
2021-04-01 4.621.058 XLM 617,995 XLM 0,48703515 XLM 0,53140704 XLM
2021-03-31 6.375.608 XLM 9.301 XLM 0,44431656 XLM 0,48703515 XLM
2021-03-30 6.174.173 XLM 16.134 XLM 0,64522392 XLM 0,44431656 XLM
2021-03-29 5.884.738 XLM 6.257 XLM 0,49032404 XLM 0,64522392 XLM
2021-03-28 6.128.365 XLM 5.028 XLM 0,64673094 XLM 0,49032404 XLM
2021-03-27 4.825.699 XLM 8.595 XLM 0,50655801 XLM 0,64673094 XLM
2021-03-26 4.849.614 XLM 2.157 XLM 0,50964887 XLM 0,50655801 XLM
2021-03-25 6.542.548 XLM 5.967 XLM 0,68614475 XLM 0,50964887 XLM
2021-03-24 6.294.404 XLM 60,221 XLM 0,66176584 XLM 0,68614475 XLM
2021-03-23 6.318.486 XLM 6.218 XLM 0,66223719 XLM 0,66176584 XLM
2021-03-22 6.716.159 XLM 29.850 XLM 0,69174927 XLM 0,66223719 XLM
2021-03-21 6.447.460 XLM 30.402 XLM 0,68205947 XLM 0,69174927 XLM
2021-03-20 1.954.426 XLM 943,403 XLM 0,20561134 XLM 0,68205947 XLM
2021-03-19 2.450.132 XLM 971,714 XLM 0,24936145 XLM 0,20561134 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android