🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,130827 -26.5%
0,00000210 BTC -27.6%
706 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.246.314
KL giao dịch trong 24 giờ
$386,92
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102466 / $0,178056
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 626.376 XRP 153,518 XRP 0,06575130 XRP N/A
2021-04-16 748.346 XRP 185,675 XRP 0,07855457 XRP 0,06575130 XRP
2021-04-15 862.743 XRP 154,228 XRP 0,09056294 XRP 0,07855457 XRP
2021-04-14 926.892 XRP 696,910 XRP 0,09406996 XRP 0,09056294 XRP
2021-04-13 736.618 XRP 1.016 XRP 0,07732343 XRP 0,09406996 XRP
2021-04-12 1.783.265 XRP 0,82299719 XRP 0,19228245 XRP 0,07732343 XRP
2021-04-11 1.960.662 XRP 928,631 XRP 0,19251862 XRP 0,19228245 XRP
2021-04-10 2.212.130 XRP 1.614 XRP 0,23405414 XRP 0,19251862 XRP
2021-04-09 2.361.035 XRP 1,173322 XRP 0,28059002 XRP 0,23405414 XRP
2021-04-08 2.527.382 XRP 2.816 XRP 0,25871547 XRP 0,28059002 XRP
2021-04-07 2.678.285 XRP 344,808 XRP 0,25607941 XRP 0,25871547 XRP
2021-04-06 2.777.949 XRP 2.076 XRP 0,29139855 XRP 0,25607941 XRP
2021-04-05 3.820.179 XRP 1.737 XRP 0,40154626 XRP 0,29139855 XRP
2021-04-04 4.516.228 XRP 5.129 XRP 0,47666841 XRP 0,40154626 XRP
2021-04-03 4.513.508 XRP 1.832 XRP 0,47151858 XRP 0,47666841 XRP
2021-04-02 3.709.936 XRP 478,887 XRP 0,38944607 XRP 0,47151858 XRP
2021-04-01 3.289.479 XRP 441,995 XRP 0,34833168 XRP 0,38944607 XRP
2021-03-31 4.521.208 XRP 6.617 XRP 0,31612199 XRP 0,34833168 XRP
2021-03-30 4.410.626 XRP 11.575 XRP 0,46288847 XRP 0,31612199 XRP
2021-03-29 4.221.971 XRP 4.494 XRP 0,35218935 XRP 0,46288847 XRP
2021-03-28 4.206.893 XRP 3.485 XRP 0,44817190 XRP 0,35218935 XRP
2021-03-27 3.291.430 XRP 5.863 XRP 0,34550443 XRP 0,44817190 XRP
2021-03-26 3.435.211 XRP 1.527 XRP 0,36091838 XRP 0,34550443 XRP
2021-03-25 4.892.000 XRP 4.441 XRP 0,51072571 XRP 0,36091838 XRP
2021-03-24 4.532.799 XRP 43,366824 XRP 0,47655850 XRP 0,51072571 XRP
2021-03-23 4.526.861 XRP 4.467 XRP 0,47572812 XRP 0,47655850 XRP
2021-03-22 5.276.282 XRP 23.245 XRP 0,53869163 XRP 0,47572812 XRP
2021-03-21 5.230.994 XRP 24.576 XRP 0,55135336 XRP 0,53869163 XRP
2021-03-20 1.654.058 XRP 798,805 XRP 0,17409667 XRP 0,55135336 XRP
2021-03-19 2.063.110 XRP 817,099 XRP 0,20968416 XRP 0,17409667 XRP
2021-03-18 1.363.053 XRP 106,660 XRP 0,14334057 XRP 0,20968416 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android