🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,226930 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-13 08:22:16 UTC (khoảng 5 giờ trước)
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.161.839
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 23,687376 YFI 0,03266178 YFI 0,00000249 YFI N/A
2021-04-12 53,786 YFI 0,00002508 YFI 0,00000586 YFI 0,00000249 YFI
2021-04-11 55,946 YFI 0,02792827 YFI 0,00000579 YFI 0,00000586 YFI
2021-04-10 48,764229 YFI 0,03760822 YFI 0,00000545 YFI 0,00000579 YFI
2021-04-09 50,809 YFI 0,00002608 YFI 0,00000624 YFI 0,00000545 YFI
2021-04-08 58,904 YFI 0,06210287 YFI 0,00000571 YFI 0,00000624 YFI
2021-04-07 61,880 YFI 0,00883052 YFI 0,00000656 YFI 0,00000571 YFI
2021-04-06 64,631 YFI 0,04874940 YFI 0,00000684 YFI 0,00000656 YFI
2021-04-05 63,348 YFI 0,02868887 YFI 0,00000663 YFI 0,00000684 YFI
2021-04-04 73,098 YFI 0,08289370 YFI 0,00000770 YFI 0,00000663 YFI
2021-04-03 69,018 YFI 0,02827045 YFI 0,00000728 YFI 0,00000770 YFI
2021-04-02 57,739 YFI 0,00738875 YFI 0,00000601 YFI 0,00000728 YFI
2021-04-01 52,200 YFI 0,00695923 YFI 0,00000548 YFI 0,00000601 YFI
2021-03-31 72,823 YFI 0,10550115 YFI 0,00000504 YFI 0,00000548 YFI
2021-03-30 70,208 YFI 0,18443893 YFI 0,00000738 YFI 0,00000504 YFI
2021-03-29 71,152 YFI 0,07593800 YFI 0,00000595 YFI 0,00000738 YFI
2021-03-28 71,172 YFI 0,05876655 YFI 0,00000756 YFI 0,00000595 YFI
2021-03-27 55,984 YFI 0,09971648 YFI 0,00000588 YFI 0,00000756 YFI
2021-03-26 55,200 YFI 0,02450719 YFI 0,00000579 YFI 0,00000588 YFI
2021-03-25 76,746 YFI 0,06992646 YFI 0,00000804 YFI 0,00000579 YFI
2021-03-24 74,133 YFI 0,00070926 YFI 0,00000779 YFI 0,00000804 YFI
2021-03-23 74,566 YFI 0,07400964 YFI 0,00000788 YFI 0,00000779 YFI
2021-03-22 75,201 YFI 0,34094227 YFI 0,00000790 YFI 0,00000788 YFI
2021-03-21 76,119 YFI 0,35689395 YFI 0,00000801 YFI 0,00000790 YFI
2021-03-20 21,453701 YFI 0,01032777 YFI 0,00000225 YFI 0,00000801 YFI
2021-03-19 26,995721 YFI 0,01076340 YFI 0,00000276 YFI 0,00000225 YFI
2021-03-18 18,209023 YFI 0,00142686 YFI 0,00000192 YFI 0,00000276 YFI
2021-03-17 13,409017 YFI 0,00876021 YFI 0,0000009235 YFI 0,00000192 YFI
2021-03-16 27,897322 YFI 0,01364602 YFI 0,00000294 YFI 0,0000009235 YFI
2021-03-15 60,473 YFI 0,08986704 YFI 0,00000644 YFI 0,00000294 YFI
2021-03-14 16,333609 YFI 0,06128583 YFI 0,00000172 YFI 0,00000644 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android