🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,139692 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-18 23:19:11 UTC (khoảng 4 giờ trước)
712 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.330.765
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity ZAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 13.066.629 R 0,059967 R 2,00 R N/A
2021-04-18 14.197.459 R 7.819,04 R 1,49 R 2,00 R
2021-04-17 14.305.741 R 3.506,19 R 1,50 R 1,49 R
2021-04-16 19.211.214 R 4.766,57 R 2,02 R 1,50 R
2021-04-15 22.441.641 R 4.011,77 R 2,36 R 2,02 R
2021-04-14 22.923.007 R 17.788,50 R 2,40 R 2,36 R
2021-04-13 14.978.583 R 20.654 R 1,57 R 2,40 R
2021-04-12 36.128.987 R 16,79 R 3,92 R 1,57 R
2021-04-11 35.794.841 R 18.056,57 R 3,74 R 3,92 R
2021-04-10 32.893.785 R 25.243 R 3,66 R 3,74 R
2021-04-09 34.292.098 R 17,79 R 4,26 R 3,66 R
2021-04-08 33.486.252 R 38.462 R 3,53 R 4,26 R
2021-04-07 37.892.650 R 5.351,28 R 3,97 R 3,53 R
2021-04-06 36.358.920 R 27.376 R 3,84 R 3,97 R
2021-04-05 34.958.746 R 15.851,58 R 3,66 R 3,84 R
2021-04-04 39.354.604 R 44.150 R 4,10 R 3,66 R
2021-04-03 39.736.454 R 16.272,13 R 4,19 R 4,10 R
2021-04-02 30.961.285 R 3.973,98 R 3,23 R 4,19 R
2021-04-01 27.860.231 R 3.719,20 R 2,93 R 3,23 R
2021-03-31 38.313.276 R 55.834 R 2,67 R 2,93 R
2021-03-30 37.185.942 R 97.329 R 3,89 R 2,67 R
2021-03-29 34.623.499 R 36.869 R 2,89 R 3,89 R
2021-03-28 35.189.500 R 28.957 R 3,72 R 2,89 R
2021-03-27 27.987.756 R 49.850 R 2,94 R 3,72 R
2021-03-26 26.329.578 R 11.701,55 R 2,77 R 2,94 R
2021-03-25 35.680.222 R 32.723 R 3,76 R 2,77 R
2021-03-24 37.261.688 R 356,50 R 3,92 R 3,76 R
2021-03-23 37.052.205 R 36.508 R 3,89 R 3,92 R
2021-03-22 40.558.444 R 179.159 R 4,15 R 3,89 R
2021-03-21 40.244.308 R 188.934 R 4,24 R 4,15 R
2021-03-20 11.492.925 R 5.550,31 R 1,21 R 4,24 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android