Tiền ảo: 5688
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 267.358.981.844 $ 0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 35.939.267.715 $
Ưu thế:
BTC 69,1%
ETH 7,82%
XRP 4,22%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$193,95 3,4%
0,01882767 BTC 3,5%
64.466 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.902.867.671
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.325.055.959
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$187,27 / $194,75
Circulating Supply
107.762.427 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Nhà phát triển)

24253
Sao
2021
Người xem
8755
Bản cập nhật
434
Người đóng góp
2611
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
3585
Sao
503
Người xem
2178
Bản cập nhật
188
Người đóng góp
2769
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
1393
Sao
77
Người xem
520
Bản cập nhật
172
Người đóng góp
667
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
7261
Sao
490
Người xem
1994
Bản cập nhật
369
Người đóng góp
3516
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
887
Sao
90
Người xem
359
Bản cập nhật
168
Người đóng góp
922
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
669
Sao
153
Người xem
174
Bản cập nhật
73
Người đóng góp
68
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
5606
Sao
366
Người xem
1316
Bản cập nhật
213
Người đóng góp
5213
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
458
Sao
124
Người xem
91
Bản cập nhật
66
Người đóng góp
53
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề