Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.349.882.063 $ 0,056%
Lưu lượng 24 giờ: 34.771.652.467 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,93%
XRP 4,83%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$148,11 0,070%
0,01972629 BTC 0,46%
66.964 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$16.130.267.713
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.409.816.608
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$146,47 / $148,52
Cung lưu thông
108.841.335 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-08 55,49 BD N/A
2019-12-07 56,04 BD 55,49 BD
2019-12-06 55,73 BD 56,04 BD
2019-12-05 54,82 BD 55,73 BD
2019-12-04 55,48 BD 54,82 BD
2019-12-03 56,13 BD 55,48 BD
2019-12-02 56,94 BD 56,13 BD
2019-12-01 57,21 BD 56,94 BD
2019-11-30 58,16 BD 57,21 BD
2019-11-29 56,90 BD 58,16 BD
2019-11-28 57,53 BD 56,90 BD
2019-11-27 55,63 BD 57,53 BD
2019-11-26 55,17 BD 55,63 BD
2019-11-25 52,87 BD 55,17 BD
2019-11-24 57,29 BD 52,87 BD
2019-11-23 56,52 BD 57,29 BD
2019-11-22 60,76 BD 56,52 BD
2019-11-21 65,91 BD 60,76 BD
2019-11-20 66,29 BD 65,91 BD
2019-11-19 67,26 BD 66,29 BD
2019-11-18 69,37 BD 67,26 BD
2019-11-17 68,86 BD 69,37 BD
2019-11-16 67,92 BD 68,86 BD
2019-11-15 69,66 BD 67,92 BD
2019-11-14 70,83 BD 69,66 BD
2019-11-13 70,45 BD 70,83 BD
2019-11-12 69,69 BD 70,45 BD
2019-11-11 71,27 BD 69,69 BD
2019-11-10 69,72 BD 71,27 BD
2019-11-09 69,24 BD 69,72 BD
2019-11-08 70,43 BD 69,24 BD