Tiền ảo: 6125
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.001.567.514 $ 0,15%
Lưu lượng 24 giờ: 48.273.541.221 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,58%
XRP 4,91%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$175,19 0,29%
0,02166452 BTC 0,13%
66.434 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$19.022.619.324
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.265.545.296
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$173,16 / $177,27
Cung lưu thông
108.624.617 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 9,511797 BNB N/A
2019-11-19 9,333509 BNB 9,511797 BNB
2019-11-18 9,174184 BNB 9,333509 BNB
2019-11-17 9,050286 BNB 9,174184 BNB
2019-11-16 8,876443 BNB 9,050286 BNB
2019-11-15 8,684480 BNB 8,876443 BNB
2019-11-14 8,810576 BNB 8,684480 BNB
2019-11-13 8,967118 BNB 8,810576 BNB
2019-11-12 9,192768 BNB 8,967118 BNB
2019-11-11 9,243981 BNB 9,192768 BNB
2019-11-10 9,376637 BNB 9,243981 BNB
2019-11-09 9,346184 BNB 9,376637 BNB
2019-11-08 9,158164 BNB 9,346184 BNB
2019-11-07 9,258324 BNB 9,158164 BNB
2019-11-06 9,148024 BNB 9,258324 BNB
2019-11-05 9,004783 BNB 9,148024 BNB
2019-11-04 9,029805 BNB 9,004783 BNB
2019-11-03 9,066701 BNB 9,029805 BNB
2019-11-02 9,165203 BNB 9,066701 BNB
2019-11-01 9,162264 BNB 9,165203 BNB
2019-10-31 9,146115 BNB 9,162264 BNB
2019-10-30 9,217139 BNB 9,146115 BNB
2019-10-29 9,154513 BNB 9,217139 BNB
2019-10-28 9,532080 BNB 9,154513 BNB
2019-10-27 9,522613 BNB 9,532080 BNB
2019-10-26 9,761029 BNB 9,522613 BNB
2019-10-25 9,480440 BNB 9,761029 BNB
2019-10-24 9,699209 BNB 9,480440 BNB
2019-10-23 9,430926 BNB 9,699209 BNB
2019-10-22 9,541436 BNB 9,430926 BNB
2019-10-21 9,513550 BNB 9,541436 BNB