Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 236.537.285.976 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 49.764.532.660 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,47%
XRP 4,87%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$184,53 -1,6%
0,02142954 BTC 0,33%
66.283 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.030.814.651
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.121.974.172
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$184,55 / $188,60
Cung lưu thông
108.548.468 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 149.429 CLP$ N/A
2019-11-13 145.849 CLP$ 149.429 CLP$
2019-11-12 140.885 CLP$ 145.849 CLP$
2019-11-11 141.595 CLP$ 140.885 CLP$
2019-11-10 138.534 CLP$ 141.595 CLP$
2019-11-09 137.571 CLP$ 138.534 CLP$
2019-11-08 138.767 CLP$ 137.571 CLP$
2019-11-07 141.945 CLP$ 138.767 CLP$
2019-11-06 141.704 CLP$ 141.945 CLP$
2019-11-05 138.004 CLP$ 141.704 CLP$
2019-11-04 135.241 CLP$ 138.004 CLP$
2019-11-03 136.019 CLP$ 135.241 CLP$
2019-11-02 135.907 CLP$ 136.019 CLP$
2019-11-01 135.952 CLP$ 135.907 CLP$
2019-10-31 135.830 CLP$ 135.952 CLP$
2019-10-30 138.802 CLP$ 135.830 CLP$
2019-10-29 131.795 CLP$ 138.802 CLP$
2019-10-28 133.739 CLP$ 131.795 CLP$
2019-10-27 130.522 CLP$ 133.739 CLP$
2019-10-26 131.917 CLP$ 130.522 CLP$
2019-10-25 116.444 CLP$ 131.917 CLP$
2019-10-24 117.391 CLP$ 116.444 CLP$
2019-10-23 124.301 CLP$ 117.391 CLP$
2019-10-22 126.616 CLP$ 124.301 CLP$
2019-10-21 124.576 CLP$ 126.616 CLP$
2019-10-20 122.135 CLP$ 124.576 CLP$
2019-10-19 122.870 CLP$ 122.135 CLP$
2019-10-18 126.310 CLP$ 122.870 CLP$
2019-10-17 125.531 CLP$ 126.310 CLP$
2019-10-16 129.414 CLP$ 125.531 CLP$
2019-10-15 133.337 CLP$ 129.414 CLP$