Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.099.815.585 $ 0,30%
Lưu lượng 24 giờ: 50.632.548.877 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,42%
XRP 4,88%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$186,68 0,53%
0,02125059 BTC -0,17%
66.237 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.262.736.983
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.846.071.232
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$182,43 / $187,36
Cung lưu thông
108.528.058 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-12 4.272,85 Kč N/A
2019-11-11 4.371,41 Kč 4.272,85 Kč
2019-11-10 4.276,97 Kč 4.371,41 Kč
2019-11-09 4.247,27 Kč 4.276,97 Kč
2019-11-08 4.316,88 Kč 4.247,27 Kč
2019-11-07 4.411,25 Kč 4.316,88 Kč
2019-11-06 4.356,81 Kč 4.411,25 Kč
2019-11-05 4.262,20 Kč 4.356,81 Kč
2019-11-04 4.154,07 Kč 4.262,20 Kč
2019-11-03 4.185,56 Kč 4.154,07 Kč
2019-11-02 4.182,19 Kč 4.185,56 Kč
2019-11-01 4.180,08 Kč 4.182,19 Kč
2019-10-31 4.191,50 Kč 4.180,08 Kč
2019-10-30 4.378,80 Kč 4.191,50 Kč
2019-10-29 4.182,68 Kč 4.378,80 Kč
2019-10-28 4.231,89 Kč 4.182,68 Kč
2019-10-27 4.140,17 Kč 4.231,89 Kč
2019-10-26 4.184,40 Kč 4.140,17 Kč
2019-10-25 3.705,41 Kč 4.184,40 Kč
2019-10-24 3.716,21 Kč 3.705,41 Kč
2019-10-23 3.938,53 Kč 3.716,21 Kč
2019-10-22 3.999,90 Kč 3.938,53 Kč
2019-10-21 4.027,34 Kč 3.999,90 Kč
2019-10-20 3.944,60 Kč 4.027,34 Kč
2019-10-19 3.968,33 Kč 3.944,60 Kč
2019-10-18 4.099,95 Kč 3.968,33 Kč
2019-10-17 4.072,03 Kč 4.099,95 Kč
2019-10-16 4.223,47 Kč 4.072,03 Kč
2019-10-15 4.371,46 Kč 4.223,47 Kč
2019-10-14 4.243,77 Kč 4.371,46 Kč
2019-10-13 4.206,65 Kč 4.243,77 Kč