Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.430.102.301 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 34.849.581.415 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,99%
XRP 4,84%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$147,20 -0,81%
0,01988697 BTC 0,88%
66.954 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$16.010.554.299
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.746.894.308
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$146,78 / $149,10
Cung lưu thông
108.836.653 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-08 1,000000 ETH N/A
2019-12-07 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-12-06 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-12-05 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-12-04 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-12-03 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-12-02 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-12-01 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-30 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-29 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-28 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-27 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-26 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-25 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-24 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-23 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-22 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-21 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-20 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-19 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-18 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-17 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-16 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-15 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-14 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-13 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-12 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-11 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-10 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-09 1,000000 ETH 1,000000 ETH
2019-11-08 1,000000 ETH 1,000000 ETH