Tiền ảo: 6278
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 198.549.267.233 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 41.620.336.544 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,05%
XRP 4,85%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$147,03 -1,9%
0,02007934 BTC 0,57%
67.006 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$16.002.405.895
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.272.894.348
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$146,56 / $150,01
Cung lưu thông
108.865.818 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-10 1.154,17 HK$ N/A
2019-12-09 1.176,70 HK$ 1.154,17 HK$
2019-12-08 1.152,16 HK$ 1.176,70 HK$
2019-12-07 1.163,59 HK$ 1.152,16 HK$
2019-12-06 1.157,11 HK$ 1.163,59 HK$
2019-12-05 1.138,31 HK$ 1.157,11 HK$
2019-12-04 1.152,02 HK$ 1.138,31 HK$
2019-12-03 1.165,41 HK$ 1.152,02 HK$
2019-12-02 1.182,31 HK$ 1.165,41 HK$
2019-12-01 1.187,81 HK$ 1.182,31 HK$
2019-11-30 1.207,58 HK$ 1.187,81 HK$
2019-11-29 1.181,21 HK$ 1.207,58 HK$
2019-11-28 1.194,69 HK$ 1.181,21 HK$
2019-11-27 1.155,33 HK$ 1.194,69 HK$
2019-11-26 1.145,30 HK$ 1.155,33 HK$
2019-11-25 1.097,48 HK$ 1.145,30 HK$
2019-11-24 1.189,22 HK$ 1.097,48 HK$
2019-11-23 1.173,26 HK$ 1.189,22 HK$
2019-11-22 1.260,26 HK$ 1.173,26 HK$
2019-11-21 1.368,08 HK$ 1.260,26 HK$
2019-11-20 1.376,30 HK$ 1.368,08 HK$
2019-11-19 1.396,38 HK$ 1.376,30 HK$
2019-11-18 1.440,05 HK$ 1.396,38 HK$
2019-11-17 1.429,21 HK$ 1.440,05 HK$
2019-11-16 1.410,15 HK$ 1.429,21 HK$
2019-11-15 1.446,51 HK$ 1.410,15 HK$
2019-11-14 1.470,50 HK$ 1.446,51 HK$
2019-11-13 1.463,00 HK$ 1.470,50 HK$
2019-11-12 1.446,54 HK$ 1.463,00 HK$
2019-11-11 1.480,01 HK$ 1.446,54 HK$
2019-11-10 1.447,73 HK$ 1.480,01 HK$