Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.876.128.597 $ 0,38%
Lưu lượng 24 giờ: 46.896.062.670 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,39%
XRP 4,92%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$185,49 -0,60%
0,02122028 BTC -0,71%
66.213 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.139.464.719
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.862.189.450
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$184,27 / $187,17
Cung lưu thông
108.523.300 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-12 2,996870 LTC N/A
2019-11-11 2,972147 LTC 2,996870 LTC
2019-11-10 2,976828 LTC 2,972147 LTC
2019-11-09 3,044080 LTC 2,976828 LTC
2019-11-08 3,040742 LTC 3,044080 LTC
2019-11-07 2,990269 LTC 3,040742 LTC
2019-11-06 2,994640 LTC 2,990269 LTC
2019-11-05 3,031119 LTC 2,994640 LTC
2019-11-04 3,113845 LTC 3,031119 LTC
2019-11-03 3,138518 LTC 3,113845 LTC
2019-11-02 3,137507 LTC 3,138518 LTC
2019-11-01 3,127337 LTC 3,137507 LTC
2019-10-31 3,161530 LTC 3,127337 LTC
2019-10-30 3,189730 LTC 3,161530 LTC
2019-10-29 3,142314 LTC 3,189730 LTC
2019-10-28 3,076766 LTC 3,142314 LTC
2019-10-27 3,162502 LTC 3,076766 LTC
2019-10-26 3,185794 LTC 3,162502 LTC
2019-10-25 3,237798 LTC 3,185794 LTC
2019-10-24 3,272237 LTC 3,237798 LTC
2019-10-23 3,210104 LTC 3,272237 LTC
2019-10-22 3,181643 LTC 3,210104 LTC
2019-10-21 3,192735 LTC 3,181643 LTC
2019-10-20 3,194349 LTC 3,192735 LTC
2019-10-19 3,250912 LTC 3,194349 LTC
2019-10-18 3,229373 LTC 3,250912 LTC
2019-10-17 3,331277 LTC 3,229373 LTC
2019-10-16 3,307445 LTC 3,331277 LTC
2019-10-15 3,284593 LTC 3,307445 LTC
2019-10-14 3,208385 LTC 3,284593 LTC
2019-10-13 3,229773 LTC 3,208385 LTC