Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.127.074.363 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 39.855.400.546 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,92%
XRP 4,79%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$147,91 0,90%
0,01969374 BTC -1,3%
66.937 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$16.096.638.940
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.860.753.195
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$146,19 / $149,12
Cung lưu thông
108.828.431 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 2.865,65 MX$ N/A
2019-12-06 2.862,50 MX$ 2.865,65 MX$
2019-12-05 2.827,51 MX$ 2.862,50 MX$
2019-12-04 2.878,16 MX$ 2.827,51 MX$
2019-12-03 2.915,03 MX$ 2.878,16 MX$
2019-12-02 2.950,75 MX$ 2.915,03 MX$
2019-12-01 2.965,69 MX$ 2.950,75 MX$
2019-11-30 3.013,83 MX$ 2.965,69 MX$
2019-11-29 2.941,88 MX$ 3.013,83 MX$
2019-11-28 2.984,82 MX$ 2.941,88 MX$
2019-11-27 2.880,85 MX$ 2.984,82 MX$
2019-11-26 2.845,94 MX$ 2.880,85 MX$
2019-11-25 2.715,12 MX$ 2.845,94 MX$
2019-11-24 2.944,54 MX$ 2.715,12 MX$
2019-11-23 2.905,01 MX$ 2.944,54 MX$
2019-11-22 3.124,81 MX$ 2.905,01 MX$
2019-11-21 3.406,01 MX$ 3.124,81 MX$
2019-11-20 3.403,99 MX$ 3.406,01 MX$
2019-11-19 3.446,46 MX$ 3.403,99 MX$
2019-11-18 3.532,99 MX$ 3.446,46 MX$
2019-11-17 3.503,33 MX$ 3.532,99 MX$
2019-11-16 3.455,02 MX$ 3.503,33 MX$
2019-11-15 3.571,59 MX$ 3.455,02 MX$
2019-11-14 3.638,39 MX$ 3.571,59 MX$
2019-11-13 3.609,45 MX$ 3.638,39 MX$
2019-11-12 3.535,30 MX$ 3.609,45 MX$
2019-11-11 3.612,65 MX$ 3.535,30 MX$
2019-11-10 3.533,69 MX$ 3.612,65 MX$
2019-11-09 3.509,15 MX$ 3.533,69 MX$
2019-11-08 3.574,99 MX$ 3.509,15 MX$
2019-11-07 3.666,74 MX$ 3.574,99 MX$