Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.902.848.787 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 38.757.017.449 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$142,24 -1,5%
0,02006606 BTC 0,49%
67.122 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$15.500.032.950
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.577.781.665
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$141,02 / $144,93
Cung lưu thông
108.914.405 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 597,93 RM N/A
2019-12-13 603,32 RM 597,93 RM
2019-12-12 596,04 RM 603,32 RM
2019-12-11 605,93 RM 596,04 RM
2019-12-10 613,53 RM 605,93 RM
2019-12-09 625,14 RM 613,53 RM
2019-12-08 613,52 RM 625,14 RM
2019-12-07 619,61 RM 613,52 RM
2019-12-06 616,76 RM 619,61 RM
2019-12-05 607,20 RM 616,76 RM
2019-12-04 614,33 RM 607,20 RM
2019-12-03 622,09 RM 614,33 RM
2019-12-02 630,75 RM 622,09 RM
2019-12-01 633,72 RM 630,75 RM
2019-11-30 644,25 RM 633,72 RM
2019-11-29 629,98 RM 644,25 RM
2019-11-28 636,71 RM 629,98 RM
2019-11-27 615,68 RM 636,71 RM
2019-11-26 611,51 RM 615,68 RM
2019-11-25 585,18 RM 611,51 RM
2019-11-24 634,02 RM 585,18 RM
2019-11-23 625,50 RM 634,02 RM
2019-11-22 671,92 RM 625,50 RM
2019-11-21 728,15 RM 671,92 RM
2019-11-20 730,99 RM 728,15 RM
2019-11-19 741,28 RM 730,99 RM
2019-11-18 764,10 RM 741,28 RM
2019-11-17 758,47 RM 764,10 RM
2019-11-16 748,24 RM 758,47 RM
2019-11-15 769,18 RM 748,24 RM
2019-11-14 780,21 RM 769,18 RM