Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 194.799.717.538 $ -0,65%
Lưu lượng 24 giờ: 37.291.708.460 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,98%
XRP 4,85%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$142,61 -1,2%
0,01989759 BTC -0,53%
67.117 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$15.540.796.228
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.699.011.837
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$142,47 / $145,05
Cung lưu thông
108.911.519 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 1.306,16 kr N/A
2019-12-13 1.311,73 kr 1.306,16 kr
2019-12-12 1.303,84 kr 1.311,73 kr
2019-12-11 1.335,99 kr 1.303,84 kr
2019-12-10 1.348,71 kr 1.335,99 kr
2019-12-09 1.372,08 kr 1.348,71 kr
2019-12-08 1.343,15 kr 1.372,08 kr
2019-12-07 1.356,47 kr 1.343,15 kr
2019-12-06 1.350,85 kr 1.356,47 kr
2019-12-05 1.332,21 kr 1.350,85 kr
2019-12-04 1.351,64 kr 1.332,21 kr
2019-12-03 1.365,17 kr 1.351,64 kr
2019-12-02 1.390,88 kr 1.365,17 kr
2019-12-01 1.399,22 kr 1.390,88 kr
2019-11-30 1.422,13 kr 1.399,22 kr
2019-11-29 1.383,35 kr 1.422,13 kr
2019-11-28 1.399,34 kr 1.383,35 kr
2019-11-27 1.352,84 kr 1.399,34 kr
2019-11-26 1.344,15 kr 1.352,84 kr
2019-11-25 1.284,65 kr 1.344,15 kr
2019-11-24 1.392,52 kr 1.284,65 kr
2019-11-23 1.373,82 kr 1.392,52 kr
2019-11-22 1.473,57 kr 1.373,82 kr
2019-11-21 1.596,05 kr 1.473,57 kr
2019-11-20 1.605,59 kr 1.596,05 kr
2019-11-19 1.626,07 kr 1.605,59 kr
2019-11-18 1.671,45 kr 1.626,07 kr
2019-11-17 1.660,36 kr 1.671,45 kr
2019-11-16 1.637,46 kr 1.660,36 kr
2019-11-15 1.694,05 kr 1.637,46 kr
2019-11-14 1.725,13 kr 1.694,05 kr