Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.333.023.526 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 39.944.708.353 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,94%
XRP 4,80%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$148,56 0,88%
0,01974035 BTC -1,4%
66.935 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$16.172.168.026
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.790.657.710
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$146,19 / $149,12
Cung lưu thông
108.827.839 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 574,58 zł N/A
2019-12-06 569,11 zł 574,58 zł
2019-12-05 561,30 zł 569,11 zł
2019-12-04 568,35 zł 561,30 zł
2019-12-03 576,21 zł 568,35 zł
2019-12-02 590,94 zł 576,21 zł
2019-12-01 594,37 zł 590,94 zł
2019-11-30 604,21 zł 594,37 zł
2019-11-29 592,19 zł 604,21 zł
2019-11-28 597,52 zł 592,19 zł
2019-11-27 576,44 zł 597,52 zł
2019-11-26 571,31 zł 576,44 zł
2019-11-25 546,81 zł 571,31 zł
2019-11-24 592,55 zł 546,81 zł
2019-11-23 584,59 zł 592,55 zł
2019-11-22 625,91 zł 584,59 zł
2019-11-21 677,69 zł 625,91 zł
2019-11-20 680,08 zł 677,69 zł
2019-11-19 691,38 zł 680,08 zł
2019-11-18 711,47 zł 691,38 zł
2019-11-17 706,71 zł 711,47 zł
2019-11-16 696,91 zł 706,71 zł
2019-11-15 718,26 zł 696,91 zł
2019-11-14 732,32 zł 718,26 zł
2019-11-13 726,66 zł 732,32 zł
2019-11-12 716,04 zł 726,66 zł
2019-11-11 731,20 zł 716,04 zł
2019-11-10 715,89 zł 731,20 zł
2019-11-09 710,92 zł 715,89 zł
2019-11-08 719,98 zł 710,92 zł
2019-11-07 737,07 zł 719,98 zł