Tiền ảo: 5887
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.295.960.980 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 51.678.297.127 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,67%
XRP 5,62%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$174,03 -3,5%
0,02183460 BTC -1,0%
65.439 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$18.828.169.203
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.813.455.429
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$172,95 / $180,56
Circulating Supply
108.176.710 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-17 43.498.773 Bs.F N/A
2019-10-16 44.913.056 Bs.F 43.498.773 Bs.F
2019-10-15 46.371.787 Bs.F 44.913.056 Bs.F
2019-10-14 45.047.641 Bs.F 46.371.787 Bs.F
2019-10-13 44.714.490 Bs.F 45.047.641 Bs.F
2019-10-12 44.865.052 Bs.F 44.714.490 Bs.F
2019-10-11 47.471.349 Bs.F 44.865.052 Bs.F
2019-10-10 48.042.585 Bs.F 47.471.349 Bs.F
2019-10-09 44.924.029 Bs.F 48.042.585 Bs.F
2019-10-08 44.763.619 Bs.F 44.924.029 Bs.F
2019-10-07 42.354.000 Bs.F 44.763.619 Bs.F
2019-10-06 43.802.720 Bs.F 42.354.000 Bs.F
2019-10-05 43.699.820 Bs.F 43.802.720 Bs.F
2019-10-04 43.947.158 Bs.F 43.699.820 Bs.F
2019-10-03 44.884.929 Bs.F 43.947.158 Bs.F
2019-10-02 44.884.929 Bs.F 44.884.929 Bs.F
2019-10-01 44.667.433 Bs.F 44.884.929 Bs.F
2019-09-30 42.165.737 Bs.F 44.667.433 Bs.F
2019-09-29 43.256.656 Bs.F 42.165.737 Bs.F
2019-09-28 43.213.231 Bs.F 43.256.656 Bs.F
2019-09-27 41.302.822 Bs.F 43.213.231 Bs.F
2019-09-26 42.314.679 Bs.F 41.302.822 Bs.F
2019-09-25 41.913.300 Bs.F 42.314.679 Bs.F
2019-09-24 49.946.855 Bs.F 41.913.300 Bs.F
2019-09-23 52.584.343 Bs.F 49.946.855 Bs.F
2019-09-22 53.510.631 Bs.F 52.584.343 Bs.F
2019-09-21 54.158.737 Bs.F 53.510.631 Bs.F
2019-09-20 55.100.377 Bs.F 54.158.737 Bs.F
2019-09-19 52.244.297 Bs.F 55.100.377 Bs.F
2019-09-18 51.986.389 Bs.F 52.244.297 Bs.F
2019-09-17 49.102.877 Bs.F 51.986.389 Bs.F