Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.791.544.572 $ -0,10%
Lưu lượng 24 giờ: 49.031.532.570 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,44%
XRP 4,93%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$185,08 -0,77%
0,02133893 BTC -0,17%
66.221 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.136.935.349
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.093.185.673
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$184,27 / $187,36
Cung lưu thông
108.524.274 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-12 0,126961 XAU N/A
2019-11-11 0,129394 XAU 0,126961 XAU
2019-11-10 0,126780 XAU 0,129394 XAU
2019-11-09 0,125899 XAU 0,126780 XAU
2019-11-08 0,127177 XAU 0,125899 XAU
2019-11-07 0,128347 XAU 0,127177 XAU
2019-11-06 0,127411 XAU 0,128347 XAU
2019-11-05 0,123307 XAU 0,127411 XAU
2019-11-04 0,120173 XAU 0,123307 XAU
2019-11-03 0,121023 XAU 0,120173 XAU
2019-11-02 0,120923 XAU 0,121023 XAU
2019-11-01 0,120820 XAU 0,120923 XAU
2019-10-31 0,122462 XAU 0,120820 XAU
2019-10-30 0,128050 XAU 0,122462 XAU
2019-10-29 0,121875 XAU 0,128050 XAU
2019-10-28 0,122067 XAU 0,121875 XAU
2019-10-27 0,119339 XAU 0,122067 XAU
2019-10-26 0,120614 XAU 0,119339 XAU
2019-10-25 0,106901 XAU 0,120614 XAU
2019-10-24 0,108268 XAU 0,106901 XAU
2019-10-23 0,115133 XAU 0,108268 XAU
2019-10-22 0,117496 XAU 0,115133 XAU
2019-10-21 0,117457 XAU 0,117496 XAU
2019-10-20 0,115323 XAU 0,117457 XAU
2019-10-19 0,116017 XAU 0,115323 XAU
2019-10-18 0,118885 XAU 0,116017 XAU
2019-10-17 0,117468 XAU 0,118885 XAU
2019-10-16 0,122011 XAU 0,117468 XAU
2019-10-15 0,125147 XAU 0,122011 XAU
2019-10-14 0,122064 XAU 0,125147 XAU
2019-10-13 0,120857 XAU 0,122064 XAU