Tiền ảo: 5694
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 267.515.553.156 $ 0,68%
Lưu lượng 24 giờ: 41.224.905.001 $
Ưu thế:
BTC 69,1%
ETH 7,95%
XRP 4,21%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$197,96 4,5%
0,01923047 BTC 4,6%
64.482 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$21.332.413.545
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.469.545.130
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$188,61 / $199,14
Circulating Supply
107.770.340 / ∞
ETH
USD

Ethereum (Xã hội)