Tiền ảo: 5900
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.425.227.835 $ 0,040%
Lưu lượng 24 giờ: 2.287.841.930.844 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,65%
XRP 5,78%
ethereumai  (EAI)
EthereumAI (EAI)
$0,00285468 12%
0,00001613 ETH 13%
15 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$111.835
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00242809 / $0,00329443
Circulating Supply
? / 2.500.000.000
EAI
USD

EthereumAI (Tiện ích)

Widgets