Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
etheroll  (DICE)
Etheroll (DICE)
$0,498116 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-25 10:26:48 UTC (2 ngày trước)
198 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 7.001.622
DICE
USD

Etheroll EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-26 0,0000000000 EOS 38,478420 EOS 0,18982990 EOS N/A
2020-10-25 0,0000000000 EOS 38,478420 EOS 0,18982990 EOS 0,18982990 EOS
2020-10-24 0,0000000000 EOS 1,179033 EOS 0,17864133 EOS 0,18982990 EOS
2020-10-23 0,0000000000 EOS 1,179033 EOS 0,17864133 EOS 0,17864133 EOS
2020-10-22 0,0000000000 EOS 0,14863521 EOS 0,18579401 EOS 0,17864133 EOS
2020-10-21 0,0000000000 EOS 1,090757 EOS 0,22724113 EOS 0,18579401 EOS
2020-10-20 0,0000000000 EOS 28,331220 EOS 0,23222311 EOS 0,22724113 EOS
2020-10-19 0,0000000000 EOS 212,942 EOS 0,23221662 EOS 0,23222311 EOS
2020-10-18 0,0000000000 EOS 212,942 EOS 0,23221662 EOS 0,23221662 EOS
2020-10-17 0,0000000000 EOS 23,014541 EOS 0,18323680 EOS 0,23221662 EOS
2020-10-16 0,0000000000 EOS 37,114619 EOS 0,18283063 EOS 0,18323680 EOS
2020-10-15 0,0000000000 EOS 0,0000000000 EOS 0,14501455 EOS 0,18283063 EOS
2020-10-14 0,0000000000 EOS 0,29002910 EOS 0,14501455 EOS 0,14501455 EOS
2020-10-13 0,0000000000 EOS 4,490357 EOS 0,14579274 EOS 0,14501455 EOS
2020-10-12 0,0000000000 EOS 0,01442622 EOS 0,14426220 EOS 0,14579274 EOS
2020-10-11 0,0000000000 EOS 0,01442622 EOS 0,14426220 EOS 0,14426220 EOS
2020-10-09 0,0000000000 EOS 30,413048 EOS 0,10211412 EOS 0,14426220 EOS
2020-10-08 0,0000000000 EOS 34,077465 EOS 0,13598350 EOS 0,10211412 EOS
2020-10-07 0,0000000000 EOS 34,077465 EOS 0,13598350 EOS 0,13598350 EOS
2020-10-06 0,0000000000 EOS 23,220776 EOS 0,15147277 EOS 0,13598350 EOS
2020-10-05 0,0000000000 EOS 21,481230 EOS 0,15473082 EOS 0,15147277 EOS
2020-10-04 0,0000000000 EOS 122,618 EOS 0,14855457 EOS 0,15473082 EOS
2020-10-03 0,0000000000 EOS 0,0000000000 EOS 0,16699021 EOS 0,14855457 EOS
2020-10-02 0,0000000000 EOS 0,0000000000 EOS 0,16699021 EOS 0,16699021 EOS
2020-10-01 0,0000000000 EOS 0,0000000000 EOS 0,16699021 EOS 0,16699021 EOS
2020-09-30 0,0000000000 EOS 31,048796 EOS 0,14237752 EOS 0,16699021 EOS
2020-09-29 0,0000000000 EOS 0,32435185 EOS 0,16218654 EOS 0,14237752 EOS
2020-09-28 0,0000000000 EOS 1,169099 EOS 0,16237485 EOS 0,16218654 EOS
2020-09-27 0,0000000000 EOS 1,169099 EOS 0,16237485 EOS 0,16237485 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android