🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
etheroll  (DICE)
Etheroll (DICE)
$0,582585 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-11-30 07:58:38 UTC (khoảng 4 giờ trước)
200 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 7.001.622
DICE
USD

Etheroll INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-30 0,00000000 ₹ 79.343 ₹ 58,41 ₹ N/A
2020-11-29 0,00000000 ₹ 51.922 ₹ 49,48 ₹ 58,41 ₹
2020-11-28 0,00000000 ₹ 51.922 ₹ 49,48 ₹ 49,48 ₹
2020-11-27 0,00000000 ₹ 4,99 ₹ 49,93 ₹ 49,48 ₹
2020-11-26 0,00000000 ₹ 2.587,67 ₹ 51,91 ₹ 49,93 ₹
2020-11-25 0,00000000 ₹ 257.193 ₹ 68,33 ₹ 51,91 ₹
2020-11-24 0,00000000 ₹ 9.803,94 ₹ 28,25 ₹ 68,33 ₹
2020-11-23 0,00000000 ₹ 17.147,32 ₹ 40,92 ₹ 28,25 ₹
2020-11-22 0,00000000 ₹ 317,74 ₹ 44,75 ₹ 40,92 ₹
2020-11-21 0,00000000 ₹ 2.371,39 ₹ 40,90 ₹ 44,75 ₹
2020-11-20 0,00000000 ₹ 1.222,14 ₹ 37,04 ₹ 40,90 ₹
2020-11-19 0,00000000 ₹ 1.031,73 ₹ 41,61 ₹ 37,04 ₹
2020-11-18 0,00000000 ₹ 1.445,19 ₹ 44,47 ₹ 41,61 ₹
2020-11-17 0,00000000 ₹ 0,00000000 ₹ 67,79 ₹ 44,47 ₹
2020-11-16 0,00000000 ₹ 0,00000000 ₹ 67,79 ₹ 67,79 ₹
2020-11-15 0,00000000 ₹ 0,00000000 ₹ 41,50 ₹ 67,79 ₹
2020-11-14 0,00000000 ₹ 12.703,16 ₹ 42,41 ₹ 41,50 ₹
2020-11-13 0,00000000 ₹ 12.703,16 ₹ 42,41 ₹ 42,41 ₹
2020-11-11 0,00000000 ₹ 29.021 ₹ 56,08 ₹ 42,41 ₹
2020-11-10 0,00000000 ₹ 14.609,39 ₹ 65,13 ₹ 56,08 ₹
2020-11-09 0,00000000 ₹ 74,47 ₹ 37,23 ₹ 65,13 ₹
2020-11-08 0,00000000 ₹ 74,47 ₹ 37,23 ₹ 37,23 ₹
2020-11-05 0,00000000 ₹ 1.572,54 ₹ 32,51 ₹ 37,23 ₹
2020-11-04 0,00000000 ₹ 2.813,84 ₹ 48,89 ₹ 32,51 ₹
2020-11-03 0,00000000 ₹ 29.803 ₹ 47,43 ₹ 48,89 ₹
2020-11-02 0,00000000 ₹ 29.803 ₹ 47,43 ₹ 47,43 ₹
2020-11-01 0,00000000 ₹ 2.137,07 ₹ 23,82 ₹ 47,43 ₹
2020-10-31 0,00000000 ₹ 25.473 ₹ 23,52 ₹ 23,82 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android