Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
etheroll  (DICE)
Etheroll (DICE)
$0,574763 -3.3%
0,00004333 BTC -0.0%
0,00146890 ETH -0.1%
198 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$11,50
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,594543 / $0,595231
Cung lưu thông
? / 7.001.622
DICE
USD

Etheroll PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 0,00000000 zł 0,00000000 zł 2,32 zł N/A
2020-10-28 0,00000000 zł 0,00000000 zł 1,92 zł 2,32 zł
2020-10-27 0,00000000 zł 0,00000000 zł 1,92 zł 1,92 zł
2020-10-26 0,00000000 zł 388,87 zł 1,92 zł 1,92 zł
2020-10-25 0,00000000 zł 388,87 zł 1,92 zł 1,92 zł
2020-10-24 0,00000000 zł 12,04 zł 1,82 zł 1,92 zł
2020-10-23 0,00000000 zł 12,04 zł 1,82 zł 1,82 zł
2020-10-22 0,00000000 zł 1,50 zł 1,87 zł 1,82 zł
2020-10-21 0,00000000 zł 10,62 zł 2,21 zł 1,87 zł
2020-10-20 0,00000000 zł 284,32 zł 2,33 zł 2,21 zł
2020-10-19 0,00000000 zł 2.093,81 zł 2,28 zł 2,33 zł
2020-10-18 0,00000000 zł 2.093,81 zł 2,28 zł 2,28 zł
2020-10-17 0,00000000 zł 226,28 zł 1,80 zł 2,28 zł
2020-10-16 0,00000000 zł 374,07 zł 1,84 zł 1,80 zł
2020-10-15 0,00000000 zł 0,00000000 zł 1,46 zł 1,84 zł
2020-10-14 0,00000000 zł 2,92 zł 1,46 zł 1,46 zł
2020-10-13 0,00000000 zł 45,35 zł 1,47 zł 1,46 zł
2020-10-12 0,00000000 zł 0,144646 zł 1,45 zł 1,47 zł
2020-10-11 0,00000000 zł 0,144646 zł 1,45 zł 1,45 zł
2020-10-09 0,00000000 zł 305,15 zł 1,02 zł 1,45 zł
2020-10-08 0,00000000 zł 344,82 zł 1,38 zł 1,02 zł
2020-10-07 0,00000000 zł 344,82 zł 1,38 zł 1,38 zł
2020-10-06 0,00000000 zł 222,80 zł 1,45 zł 1,38 zł
2020-10-05 0,00000000 zł 207,85 zł 1,50 zł 1,45 zł
2020-10-04 0,00000000 zł 1.171,43 zł 1,42 zł 1,50 zł
2020-10-03 0,00000000 zł 0,00000000 zł 1,66 zł 1,42 zł
2020-10-02 0,00000000 zł 0,00000000 zł 1,66 zł 1,66 zł
2020-10-01 0,00000000 zł 0,00000000 zł 1,66 zł 1,66 zł
2020-09-30 0,00000000 zł 310,71 zł 1,42 zł 1,66 zł
2020-09-29 0,00000000 zł 3,29 zł 1,65 zł 1,42 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android