🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
euno  (EUNO)
EUNO (EUNO)
$0,00237383 -18.1%
0,00000005 BTC -9.7%
578 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.711.825
KL giao dịch trong 24 giờ
$71.483
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00236888 / $0,00292703
Cung lưu thông
6.181.524.730 / 8.000.000.000
EUNO
USD

EUNO XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 587.328 XAG 4.601,59 XAG 0,00009514 XAG N/A
2021-04-22 593.181 XAG 1.646,14 XAG 0,00009552 XAG 0,00009514 XAG
2021-04-21 557.629 XAG 4.988,38 XAG 0,00009009 XAG 0,00009552 XAG
2021-04-20 458.142 XAG 4.413,40 XAG 0,00006295 XAG 0,00009009 XAG
2021-04-19 736.524 XAG 7.973,19 XAG 0,00012031 XAG 0,00006295 XAG
2021-04-18 742.056 XAG 3.476,23 XAG 0,00012015 XAG 0,00012031 XAG
2021-04-17 736.570 XAG 6.937,21 XAG 0,00011920 XAG 0,00012015 XAG
2021-04-16 853.974 XAG 5.996,04 XAG 0,00013805 XAG 0,00011920 XAG
2021-04-15 993.314 XAG 10.944,11 XAG 0,00016063 XAG 0,00013805 XAG
2021-04-14 1.376.991 XAG 6.490,85 XAG 0,00022337 XAG 0,00016063 XAG
2021-04-13 1.200.148 XAG 2.187,57 XAG 0,00019453 XAG 0,00022337 XAG
2021-04-12 1.049.312 XAG 783,07 XAG 0,00017018 XAG 0,00019453 XAG
2021-04-11 1.029.880 XAG 1.895,18 XAG 0,00016687 XAG 0,00017018 XAG
2021-04-10 871.893 XAG 5.157,84 XAG 0,00014154 XAG 0,00016687 XAG
2021-04-09 969.786 XAG 2.390,96 XAG 0,00015750 XAG 0,00014154 XAG
2021-04-08 1.074.484 XAG 3.733,77 XAG 0,00017375 XAG 0,00015750 XAG
2021-04-07 743.465 XAG 536,51 XAG 0,00012063 XAG 0,00017375 XAG
2021-04-06 871.334 XAG 3.886,00 XAG 0,00014132 XAG 0,00012063 XAG
2021-04-05 791.684 XAG 480,77 XAG 0,00012842 XAG 0,00014132 XAG
2021-04-04 565.471 XAG 368,37 XAG 0,00009172 XAG 0,00012842 XAG
2021-04-03 656.603 XAG 1.102,31 XAG 0,00010653 XAG 0,00009172 XAG
2021-04-02 768.798 XAG 1.228,38 XAG 0,00012455 XAG 0,00010653 XAG
2021-04-01 822.457 XAG 782,77 XAG 0,00013237 XAG 0,00012455 XAG
2021-03-31 889.026 XAG 465,60 XAG 0,00014409 XAG 0,00013237 XAG
2021-03-30 654.345 XAG 751,37 XAG 0,00010682 XAG 0,00014409 XAG
2021-03-29 780.272 XAG 1.220,85 XAG 0,00012660 XAG 0,00010682 XAG
2021-03-28 551.144 XAG 1.390,73 XAG 0,00008935 XAG 0,00012660 XAG
2021-03-27 890.790 XAG 479,90 XAG 0,00014469 XAG 0,00008935 XAG
2021-03-26 632.251 XAG 572,98 XAG 0,00010258 XAG 0,00014469 XAG
2021-03-25 803.852 XAG 960,25 XAG 0,00013062 XAG 0,00010258 XAG
2021-03-24 789.159 XAG 1.831,05 XAG 0,00012859 XAG 0,00013062 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android