👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,257182 -4,6%
0,00156407 ETH 1,7%
577 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.609.286
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.218.540
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,255843 / $0,279359
Cung lưu thông
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Everex (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-19 0,991796 DH N/A
2020-01-18 0,991832 DH 0,991796 DH
2020-01-17 0,958401 DH 0,991832 DH
2020-01-16 0,954389 DH 0,958401 DH
2020-01-15 0,924611 DH 0,954389 DH
2020-01-14 0,927836 DH 0,924611 DH
2020-01-13 0,909404 DH 0,927836 DH
2020-01-12 0,916431 DH 0,909404 DH
2020-01-11 0,931577 DH 0,916431 DH
2020-01-10 0,871106 DH 0,931577 DH
2020-01-09 0,877271 DH 0,871106 DH
2020-01-08 0,907136 DH 0,877271 DH
2020-01-07 0,924290 DH 0,907136 DH
2020-01-06 0,923709 DH 0,924290 DH
2020-01-05 0,907937 DH 0,923709 DH
2020-01-04 0,909127 DH 0,907937 DH
2020-01-03 0,866879 DH 0,909127 DH
2020-01-02 0,861611 DH 0,866879 DH
2020-01-01 0,849513 DH 0,861611 DH
2019-12-31 0,868988 DH 0,849513 DH
2019-12-30 0,876457 DH 0,868988 DH
2019-12-29 0,853574 DH 0,876457 DH
2019-12-28 0,852613 DH 0,853574 DH
2019-12-27 0,829214 DH 0,852613 DH
2019-12-26 0,823365 DH 0,829214 DH
2019-12-25 0,851940 DH 0,823365 DH
2019-12-24 0,832386 DH 0,851940 DH
2019-12-23 0,902925 DH 0,832386 DH
2019-12-22 0,875878 DH 0,902925 DH
2019-12-21 0,897604 DH 0,875878 DH
2019-12-20 0,876467 DH 0,897604 DH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android