👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,257056 -1,6%
0,00160738 ETH -0,28%
577 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.601.248
KL giao dịch trong 24 giờ
$935.052
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,253275 / $0,263614
Cung lưu thông
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Everex (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 303,67 ₩ N/A
2020-01-24 299,32 ₩ 303,67 ₩
2020-01-23 322,65 ₩ 299,32 ₩
2020-01-22 311,18 ₩ 322,65 ₩
2020-01-21 304,27 ₩ 311,18 ₩
2020-01-20 302,73 ₩ 304,27 ₩
2020-01-19 313,60 ₩ 302,73 ₩
2020-01-18 313,62 ₩ 313,60 ₩
2020-01-17 302,60 ₩ 313,62 ₩
2020-01-16 300,86 ₩ 302,60 ₩
2020-01-15 291,53 ₩ 300,86 ₩
2020-01-14 291,73 ₩ 291,53 ₩
2020-01-13 286,95 ₩ 291,73 ₩
2020-01-12 289,14 ₩ 286,95 ₩
2020-01-11 293,94 ₩ 289,14 ₩
2020-01-10 274,81 ₩ 293,94 ₩
2020-01-09 277,41 ₩ 274,81 ₩
2020-01-08 288,32 ₩ 277,41 ₩
2020-01-07 293,75 ₩ 288,32 ₩
2020-01-06 293,22 ₩ 293,75 ₩
2020-01-05 288,18 ₩ 293,22 ₩
2020-01-04 288,55 ₩ 288,18 ₩
2020-01-03 273,12 ₩ 288,55 ₩
2020-01-02 270,91 ₩ 273,12 ₩
2020-01-01 267,06 ₩ 270,91 ₩
2019-12-31 273,79 ₩ 267,06 ₩
2019-12-30 276,98 ₩ 273,79 ₩
2019-12-29 269,76 ₩ 276,98 ₩
2019-12-28 269,46 ₩ 269,76 ₩
2019-12-27 262,38 ₩ 269,46 ₩
2019-12-26 260,19 ₩ 262,38 ₩
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android