Tiền ảo: 6298
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.643.893.305 $ 0,46%
Lưu lượng 24 giờ: 39.937.626.988 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,06%
XRP 4,85%
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,264599 1,2%
0,00182763 ETH -0,24%
566 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.709.195
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.000.784
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,256502 / $0,266452
Cung lưu thông
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Everex (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-12 47,76 Rs N/A
2019-12-11 47,92 Rs 47,76 Rs
2019-12-10 50,29 Rs 47,92 Rs
2019-12-09 52,84 Rs 50,29 Rs
2019-12-08 51,74 Rs 52,84 Rs
2019-12-07 51,18 Rs 51,74 Rs
2019-12-06 49,33 Rs 51,18 Rs
2019-12-05 48,69 Rs 49,33 Rs
2019-12-04 51,52 Rs 48,69 Rs
2019-12-03 50,03 Rs 51,52 Rs
2019-12-02 50,68 Rs 50,03 Rs
2019-12-01 51,43 Rs 50,68 Rs
2019-11-30 52,42 Rs 51,43 Rs
2019-11-29 51,27 Rs 52,42 Rs
2019-11-28 51,24 Rs 51,27 Rs
2019-11-27 50,51 Rs 51,24 Rs
2019-11-26 49,19 Rs 50,51 Rs
2019-11-25 46,40 Rs 49,19 Rs
2019-11-24 49,04 Rs 46,40 Rs
2019-11-23 47,30 Rs 49,04 Rs
2019-11-22 51,92 Rs 47,30 Rs
2019-11-21 55,87 Rs 51,92 Rs
2019-11-20 56,63 Rs 55,87 Rs
2019-11-19 57,45 Rs 56,63 Rs
2019-11-18 62,36 Rs 57,45 Rs
2019-11-17 60,70 Rs 62,36 Rs
2019-11-16 60,33 Rs 60,70 Rs
2019-11-15 60,19 Rs 60,33 Rs
2019-11-14 61,72 Rs 60,19 Rs
2019-11-13 60,21 Rs 61,72 Rs
2019-11-12 60,20 Rs 60,21 Rs